Jungova metoda tumačenja snova

kontakt:

Autor teksta i praktičar Jungove metode psihološkog tumačenja snova:

Dr Mirjana Đurđević

informacije:

tel 064/9327420

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

oblast bavljenja:

O   S N O V I M A . . .

(psihološko tumačenje snova Jungovom metodom)

O  S N O V I M A . . .

(psihološko tumačenje snova Jungovom metodom)

 

Snovi su oduvek privlačili pažnju ljudi pa bilo zato što su svojim čudnim sadržajima zbunjivali snevača, nekada nepogrešivo najavljivali predstojeće događaje ili čak izazivali noćne košmare pa stoga čak dovodili i do nesanice.

 

 

Postoje istorijski podaci koji govore da se tumačenju snova, ma kako to danas izgledalo nestručno i neobjektivno, pristupalo još u vreme života ljudi u primitivnim plemenskim zajednicama. Svi članovi plemena ujutru bi se okupljali i pričali pred ostalima šta su sanjali, počevši od poglavice pa do najmlađeg člana. Smatralo se da su snovi od neprocenjivog značaja za svakog člana zajednice. Kasnije, sa razvojem prvih civilizacija, većina vladara u Egiptu, Kini, Indiji kao i u staroj Grčkoj i Rimskom carstvu, uglavnom je imala sopstvene tumače snova čiji je rad bio na dobrobit čitave zemlje jer su snovi nekada ukazivali na greške u politici koju je sprovodio vladar kao i na elementarne katastrofe koje su pretile društvu pa su snovi bili upozorenje da se izbegnu ratovi, glad i katastrofe.

Nastankom psihoanalize koju u psihijatriju i psihologiju uvodi Sigmund Frojd a pogotovo pojavom njegovog kapitalnog dela ''Tumačenje snova'' iz 1900. godine, počinje period naučnog rada na tumačenju snova. Neprocenjiv je rad i drugih naučnika, pre svega Junga, Adlera i Sondija. Zahvaljujući prvenstveno radu pomenutih autora ali i njihovih brojnih saradnika, danas se u svetu uglavnom koristi tehnika todimenzionalnog tumačenja snova, u svetlu individualno, kolektivno i familijarno nesvesnog uz središnji udeo Ega.


S obzirom da je odavno poznato da ljudska psiha liči na ledeni breg, u smislu da je čak do 90% leda sakriveno ispod površine vode (nesvesni sadržaji) a tek 10% je iznad i vidljivo (svesni sadržaji), od neobičnog je značaja poznavanje nesvesnog koje ima sveobuhvatniji pogled na život pojedinca, zna i vidi mnogo šire, bolje i jasnije od svesti. Tumačenej snova je upravo jedan od načina da se do tih nesvesnih poruka dođe i da se ti sadržaji iskoriste za potpuniji uvid u sopstveni život, bolje sagledavanje problema i traženje rešenja za njihovo rešavanje.

Stoga nam tumačenje snova pomaže da korigujemo svoje često pogrešne svesne stavove, kako o sebi tako i o drugim osobama, događajima i situacijama. Snovi nas nekad pripremaju, u psihološkom smislu, za važne životne događaje i promene, nekad nam daju podršku u kriznim situacijama pa čak i konkretne savete šta treba da preduzmemo. Lekarima, kako psihijatrima, tako i specijalistima ostalih grana, poznavanje snova pacijenata daje neslućene mogućnosti da kroz to dobijanje nesvesne anamneze imaju uvid u mentalno i zdravstveno stanje svog pacijenta, kao i da prate uspešnost propisane terapije ili dobiju signal o mogućnosti izbijanja neke bolesti i više godina pre pojave prvih simptoma kod pacijenta. Stoga je značaj snova u kliničkoj praksi od neprocenjivog značaja. Kroz snove se može prepoznati i nesvesna komunikacija među bliskim osobama ukoliko su zajednički podvrgnute analizi sadržaja koje sanjaju. Snovi mogu biti bukvalno upozoravajući ukoliko snevaču preti neka opasna situacija koju on ne registruje na svom svesnom nivou funkcionisanja. Snovi koji se ponavljaju i/ili imaju košmarne sadržaje uglavnom govore o konfliktu koji snevač dugo nosi u svojoj psihi a nije u stanju da ga osvesti i tako pronađe rešenje. Snovi dece posebno ukazuju na probleme koji se javljaju u godinama njihovih važnih životnih događaja (polazak u školu, vrtić, ulazak u adolescenciju itd) a prvi san kojeg se osoba seća i koji potiče iz najranijeg detinjstva nekada može da anticipira čitavu dalju sudbinu. Kroz snove koje snevač godinama zapisuje i analizira može se videti psihološko sazrevanje tj individuacija osobe kao i zastoji u tom procesu i mogu se otkriti konkretni konflikti koji taj proces koče. Takođe, snovi pomažu da spoznamo i prihvatimo sopstvene osobine za koje kao da i ne znamo da ih posedujemo, kako pozitivne-poželjne tako i nepoželjne. Osvešćavanjem pozitivnih osobina dobijamo samopouzdanje i energiju da ih u realnom životu i iskoristimo kroz realizaciju davnašnjih želja. Obrnuto, saznanjem o sopstvenim negativnim svojstvima pokušavamo njihovo prihvatanje i integraciju u sopstvenu ličnost što dovodi do upadljivo boljeg i lakšeg životnog funkcionisanja. Najzad, poznato je da snovi mogu biti izvorište naučnih i umetničkih dela bilo da je njihov autor bukvalno odsanjao sadržaje koje je na javi pretočio u svoje delanje, bilo da su ga snovi podstakli i dali ideju za stvaralaštvo. I kod samog Junga, velikana nesvesne psihologije i umeća tumačenja snova, mnogi posticaji i naučna saznanja su upravo došli kroz njegove snove.

Neurofiziološkim ispitivanjima je utvrđeno da čovek svake noći sanja u proseku oko 2 sata i da godišnje usni oko 1000 snova ali se samo nekih od njih seća. Eksperimenti pri kojima su ljudi lišavani spavanja dokazali su da posle nekoliko dana bez sna čovek postaje dezorijentisan, konfuzan a mogu se javiti i halucinacije. Takođe je utvrđeno da snovi nisu svojstveni samo čoveku već i velikom broju životinja.

Danas se u svetu primenjuje nekoliko metoda naučnog tumačenja snova od kojih je, na evropskim prostorima pa i kod nas najprihvaćenija Jungova metoda koja, kao što je već rečeno, podrazumeva trodimenzionalni pristup. Seanse mogu biti individualne ili grupne ali se mora istaći niz prednosti kod grupnog tumačenja kao što je ušteda u vremenu i novcu, ''ogledanje'' životnih stavova i problema u snovima drugih članova grupe, usvajanje same tehnike tumačenja, proširenje životnih iskustava i znanja drugih ljudi, razvijanje sposobnosti empatije među članovima grupe i slično. U izvesnim situacijama, zbog potrebe samog snevača i/ili procene tumača, san se može tumačiti i na individualnim seansama na kojima su prisutni samo snevač i tumač.

Uslov za učešće u našem grupnom i/ili individualnom tumačenju snova je da osoba ima više od 20 godina i da nije lečena od duševnih bolesti.

 

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak