TAROT

Svakako da ste već upoznati sa numerologijom, tarotom. Ali, znate li da su te veštine nastale iz drevnog učenja zvanog Kabala. Ona teži da objasni kako je Bog stvorio svet, kako su svet i čovek organizovani, kako čovek svojim naporima može doseći Boga, ili spoznati svoju božansku prirodu. Ona je veoma detaljno razrađen sistem, teorijski i praktičano, ključ za prodor u duhovnom razvoju.

Kabala teži da objasni kako je Bog stvorio svet, kako su svet i čovek organizovani, i kako čovek svojim naporima može doseći Boga, ili spoznati svoju božansku prirodu. Ona je veoma detaljno razrađen sistem, teorijski i praktičan, ključ za prodor u okultno i sistem duhovnog razvoja.

Odakle proizlazi drvo života? Tačan odgovor ne postoji. Po jednom mišljenju, drvo života nastaje iz drevnog Egipta. Pitagora je proveo 20 g. u Egiptu, tvorac je matematike, otac i mudrac zapadne filozofije, objašnjava osnovne ideje drveta života. Ono usko je povezano uz Kabalu, ali je drvo samo za sebe iznad svih religija, filozofija i okultnih učenja, to je univerzalni sistem razmišljanja. Po nekim pričama datira sa Antlantide. Naime oni su opertivno poznavali zakonitosti univerzuma i predvideli svoj nestanak. Razmišljanjem kako da njihovo znanje ostane za budućnost došli su do toga da se ono najlakše prenosi kroz simbole i slike. Drevna kineska poslovica glasi – Svaka slika vredi više od 1000 reči. Tarot karte i jesu priča u slikama. Karte od 1 do 22 predstavljaju ustvari prikaz simboličnog putovanja svake individue do konačnog razumevanja i povratka svojoj božanskoj prirodi.

 

 

Svako ko istinski traži put do svoje božanske prirode pre ili kasnije nailazi na delove Kabale. Veliki svestski mislioci poput Junga, Frojda, Pitagore su bili pravi poznavaoci tajanstvene strukture tog univerzalnog znanja Drveta života Kada kažemo Kabala mislimo i na strukturalno grafičko-simbolički prikaz samog drveta života.

Drvo života se sastoji od 10 sefirota (NUMEROLOŠKIH BROJEVA od 1 do 9) i 22 staze koje su ustvari 22 TAROT KARTE takozvane VELIKE ARKANE. Čitav špil tarot karata sadrži ukupno 78 karata koji pored velikih arkana sadrži i male arkane. Ono što će vam biti interesantno je da špil karata koje koristite za zabavu i ima ih svaka kuća jesu u stvari MALE ARKANE tarot karata. Sa vrlo malo modifikovanim izgledom. Štihovi u karatma koje koristite su ustvari DVORSKE KARTE koje u otvaranjima tarota predstavljaju uglanmo onoga kome se otvaraju karte.

Sefiroti -BROJEVI na simboličan ali pre svega tačan način predstavljaju ispoljavanje božanske energije kroz formu i energiju. Svaka sefira od 1 do 9 ( numerološki broj) je svaka za sebe stepenica božanske evolucije.

Sefiroti su organizovani u tri stuba ispoljavanja. Desni stub je Stub kosmičke snage, energije, milosrđa i po prirodi je aktivan, muški i pozitivan. Levi stub je Stub kosmičkih oblika, forme, strukture i po prirodi je pasivan, ženski i netivan. U sredini između levog i desnog stuba nalazi se srednji stub ili Stub ravnoteže, svesti, kosmičkog sklada koji je neutralan. Na njemu se energije levog i desnog stuba dovode u skladan oblik ispoljavanja.pomaže da prikaže svoju ulogu u svakodnevnim događajima.

 

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak