VIPASSANA


 

Vipasana meditacija je praktičan («samo napred») put za postizanje stvarnog mira UMA te tako vodi srećnom i korisnom životu. Reč Vipasana je iz drevnog PALI jezika i znači «uvideti» ili videti stvari onakvima kakve one stvarno jesu. Sama Vipasana tehnika je PROCES mentalnog pročišćavanja kroz SAMO-POSMATRANJE.

 

 

S vremena na vreme svi mi doživljavamo uznemirenost, frustracije i disharmoniju. Kada patimo mi svoj jad i bedu ne zadržavamo samo za sebe, nego je širimo i na sve oko nas. To, moramo priznati, nije ispravan način življenja. Svi bismo mi, zapravo, želeli da budemo u miru sa samim sobom i sa ljudima oko nas. Uostalom, ljudska bića su društvena bića: mi moramo živeti i sarađivati jedni sa drugima. Kako onda da živimo mirno? Kako da sami ostanemo harmonični i kako da održimo mir i harmoniju oko nas?

 

{iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/p5AaPhSmxEM" frameborder="0" allowfullscreen}{/iframe}

Vipasana nas uči da posmatramo stvarnost u sebi samima. Kroz OBJEKTIVNO posmatranje dobijamo uvid u uzroke svoga nemira i nezadovoljstva. Iz pukog neznanja mi reagujemo na životne situacije na način štetan po sebe samoga i druge oko nas.

 

Međutim, kada mudrost zasvetli čovek se oslobađa SLEPIH NAVIKA reagovanja i postaje sposoban za prave akcije – akcije koje kreću iz smirenog uma, uma koji vidi i razume istinu.

 

Na taj način Vipasana meditacija nam pomaže da rastopimo napetosti, da razvežemo svoje unutrašnje čvorove i da vodimo pozitivniji, uravnotežen i srećan život – pun mira , harmonije i dobre volje prema drugim ljudima.

 

 

UNIVERZALNOST TEHNIKE

 

 

 

Mada je Vipasanu praktikovao i podučavao Buddha (Gotama Sidata), tehnika nije «budistička», jer u njoj nema ničega od sektaške ili religijske prirode. Može da je prihvati i praktikuje svako ljudsko biće. Polazeći od razumevanja da sva ljudska bića imaju iste, univerzalne probleme ovde se nudi UNIVERZALAN METOD za iskorenjivanje tih problema. Ovde, takođe, nema zavisnosti od učitelja; Vipasana uči čoveka da bude samom sebi utočište, da se maksimalno oslanja na sebe (što bi naš narod rekao «Uzdaj se u se i u svoje kljuse»)

 

Vipasana kursevi su otvoreni za svakoga ko iskreno želi da nauči tehniku. Do sada su, pored mase svetovnih ljudi i brojni monasi i monahinje raznih religija prošli kroz Vipasana kurseve, naučili tehniku i praktikuju je nimalo se ne odričući svoje vere i puta.

 

 

FINANSIRANJE KURSEVA

 

 

 

Kursevi se finansiraju isključivo na bazi donacija - dobrovoljnih priloga. Svi troškovi se podmiraju donacijama ljudi koji su uspešno kompletirali 10-dnevni kurs, iskusili dobrobiti Vipasana tehnike i žele da i drugima pruže tu priliku. Ni učitelji, ni pomoćnici, ni organizatori ne dobijaju nikakvu naknadu za svoj rad. Svi rade volonterski.

 

Vipasana je praktična tehnika koja osposobljava čoveka da vodi pozitivniji, smireniji i srećniji život.

 

 

 

 

 

STRUKTURA i TOK 10 – dnevnih KURSEVA

 

 

 

Da bi se naučila Vipasana meditacija neophodno je završiti 10-dnevni rezidencijalni kurs pod vođstvom kvalifikovanog učitelja. Kontinuirano 10-dnevno vežbanje je minimum vremena neophodan da se tehnika nauči. Tokom kursa polaznici – studenti su smešteni u nekom tihom objektu (kod nas se iznajmljuje neki miran motel, dečija letovališta ili sl.) i ostaju na tom mestu do kraja kursa. Tako su slobodni od ma kakvih spoljašnjih ometanja. Tokom kursa nema čitanja ni pisanja niti ma kakve zabave, rada, ili bavljenja ma čime drugim. Studenti u potpunosti prate raspored sati kursa sa dnevnim instrukcijama i večernjim predavanjima, koja pojašnjavaju tehniku. Oni takođe poštuju tzv. «plemenitu tišinu», tj. ne komuniciraju međusobno ni na koji način. Mogu govoriti samo sa učiteljem, po potrebi (u vezi sa tehnikom i svojim ličnim problemima tokom meditacije), ili sa organizatorima koji ih opslužuju u slučaju da imaju neke potrebe materijalne prirode (hrana, higijena i sl.) Tokom trajanja kursa studenti studenti nastoje da izbegnu sve akcije koje uzmeniravaju ili oštećuju UM. Treba da se uzdrže od ubijanja ma kog živog bića, od krađe, laganja, ma kakvih seksualnih aktivnosti, kao i od konzumiranja intoksikanata. Ni pušenje nije dozvoljeno tokom kursa.

 

 

 

Prva tri dana studenti uče kako da smire i fokusiraju UM uz pomoć DAHA. Četvrtog dana kreće sama Vipasana: sistematsko posmatranje sopstvenih osećaja kroz celo telo. Dobija se iskustveno razumevanje o promenljivoj prirodi osećaja (nastajanju, trajanju i spontanom nestajanju) i razvija se postepeno balansirani um. Desetoga dana studenti počinju da komuniciraju medjusobno, kako bi se postepeno prešlo na ekstravertni put svakodnevnog života. Oni uče da sa drugima dele dobrobiti koja su postigli tokom kursa. (Desetog dana se, kao deo prakse, daju dobrovoljni prilozi, prema ličnoj želji i mogućnostima svakog studenta.)

 

 

KURSEVI VIPASANE U SVETU i SRBIJI

 

U svim velikim zapadno-evropskim zemljama postoje centri-škole Vipasana meditacije. Tu se mogu naći sve bitne informacije za buduće studente: Uvod u tehniku, kod discipline na kursevima, tekst «Umetnost življenja» i formulari za prijavu na kurs. Instrukcije uvek idu prvo na engleskom jeziku (snimljenim glasom učitelja S.N.Goenke), a zatim sledi prevod na jeziku zemlje u kojoj se odvija kurs. Dakle, svako ko dobro zna engleski može se prijaviti na kurs u ma koji centar u evropi (Nemačka, Francuska, Švajcarska, Italija, Španija, Engleska) U SAD-u ima desetak centara, u Kanadi nekoliko, a i u mnogim zemljama na drugim kontinentima, osim Afrike (za sada)

 

U Srbiji je prvi kurs održan u aprilu 1996 god. , a posle toga održavano je kod nas po 1 do 2 kursa godišnje. Trenutno se još uvek sakupljaju prijave za naredni kurs koji će se održati od 14-25.06.2006.god. na planini Rtnju.

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak