Šta je to karma?

 

Da bismo u samom početku eliminisali sve nesporazume i neopravdana očekivanja u vezi sa pojmom karme, objasnićemo o čemu je reč i na koji način se ovaj pojam upotrebljava u kontekstu astrološke analize karmičke transformacije horoskopa, i to onako kako je ja primenjujem.

 

 

Reč karma je sanskritskog1 porekla i ima trovrsno značenje. Pod karmom se podrazumevaju svaka akcija, utisak koji ova ostavlja na izvršioca i posledice te akcije. Pod svakom akcijom podrazumeva se svaka akcija izvršena bilo kojim organom akcije. Pod organima akcije podrazumevaju se um, osećanja, čula, telo, sve što "radi" nešto i čime možemo proizvesti neki rad. Utisak je takođe karmički "produkt", ali i njen sastavni deo, i bitno utiče na dalji tok karmičkih zbivanja jer određuje da li ćemo nastojati da izvršenu akciju ponovimo ili ne, da je modifikujemo ili ne i ako da, kako. Ako smo pomazili macu i ona nas je ujela, ovo je ostavilo utisak u nama i ovu svoju akciju pamtimo kao neugodno iskustvo, a ovo dalje uslovljava naše buduće ponašanje u sličnom tipu situacija. Mada se ova uslovljavanja mogu veoma razrgranjavati, navešću samo dve mogućnosti: sledećeg puta kada se budemo sreli sa macom neće više biti kao prvi put: ili ćemo je izbegavati, neće nam ni pasti na pamet da je pomazimo, ili ćemo biti spremni da modifikujemo svoju akciju na mačju reakciju i da je, na primer, plasiramo nekoliko metara dalje, "daleko u polje"... Neko bi mogao početi da razmišlja o psihološkim konsultacijama sa macom, da uđe u dublje motive njene reakcije, da joj ponudi pomoć i tako dalje, a neko bi, opet, mogao početi da proverava da li su mu ruke neugodno mirisale u momentu prvog, presudnog, susreta sa uvaženom macom. Sve su to razne varijante. I sve one su uzrokovane utiskom. Posledice naše akcije dolaze i usled direktne akcije, maženja (a to je lep otisak mačjeg zubala, po kome bi se mogla identifikovati hipotetički plasirana maca) i usled utiska (na primer, razvijanje strategije šta-i-kako tipa prilikom sledećeg susreta sa macom).

{iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/bHnWXlW-7D8" frameborder="0" allowfullscreen}{/iframe}

Bitno je shvatiti da sva tri aspekta (akcija-utisak-reakcija) ovog događanja sačinjavaju neodvojivu i interaktivnu celinu koja se naziva karma. Isto tako je bitno bar naslutiti složenost međudejstava i simultanosti ovih aspekata. Od događanja ovakvog tipa sačinjena je naša prošlost, sadašnjost i budućnost. To je naš karmički identitet, stalno u ovakvom tipu previranja, transformacija, nagomilavanja i modifikovanja utisaka i tako dalje, za razliku od onog nepromenljivog, po kome osećamo sebe kao jedno nepromenljivo, uvek istovetno biće2.

 

Ove karmičke naslage, nastale tokom bezbrojnih trovrsnih delovanja, čiji je mehanizam uprošćeno opisan, ne iščezavaju, "dosije" se ne briše, ne-verno tumačenje ne može izmeniti njihovu operativnost niti delovanje - i predstavljaju izvore informacija o izvršiocu. Natalna karta predstavlja stanje ove karmičke građe u momentu rođenja, a astrologija, svojim pravilima i postulatima, omogućuje da ovo stanje bude adekvatno protumačeno i ovo znanje primenjeno. (Kako će biti primenjeno, opet zavisi od stanja karme tumača, odnosno astrologa, a preporučuje se da uvek bude u skladu sa životno podržavajućim ciljevima.)

 

Ako se "dosije" ne briše, kako je onda moguće karmu menjati, odnosno kako je moguće da postoji "karmička transformacija" i da ona bude predmet astrološkog proučavanja? Ako se nešto već dogodilo, nije ga moguće izmeniti, pa time nije moguće ni "izbrisati" sećanje na događaj. (Može se pokušati, ali je to najbrži put do čika doktora.) Ali je moguće ublažiti neželjene posledice događaja i svakako sprečiti slična dešavanja u budućnosti. Upravo stoga što nam je postao jasan uzročno-posledični mehanizam karmičkog delovanja u posedu smo mogućnosti da upravljamo njime, tako što ćemo se truditi da vodimo računa o uzrocima koje postavljamo svojim akcijama.

 

Kaže se da loša karma ne može biti izbrisana već je treba, i jedino se može, nadvladati stvaranjem dobre. Pod dobrom karmom se podrazumeva ona koja je u skladu sa (vlastitom) darmom.3

 

U odnosu na darmu,2 karmu možemo podeliti na onu koja je u skladu sa (datom, na primer našom) darmom i na onu koja to nije. Karma koja je u skladu sa darmom je (životno) podržavajuća i izvršavajući ovakav tip karme maksimalno smo zaštićeni i imamo punu podršku univerzuma. Karma koja odstupa od darme udaljava nas od pomenutih beneficija.

 

Tako na primer, kada tumačimo takozvani karmički horoskop, zapravo ukazujemo na to koji tip karme je za klijenta životno podržavajući, odnosno šta bi trebalo da radi da bi bio na putu vlastite evolucije. Ili da bi se vratio na njega, ako je zalutao...

www.angelfire.com

 

Kako nas Bog ili Gospodari karme posmatraju?

 


U svojim diskusijama još uvek nismo zaronili do dubina istinskog znanja, ali samo se vi opustite i uživajte. Lagano plovimo površinom i uspostavljamo red u zbrci misli, osećanja i ustaljenih modela ponašanja, nadajući se da će nešto unutar bića biti pokrenuto i osvetljeno. Ovo je potpuno obrnuti način, nadam se da je funkcionalan i da ćete primetiti neke pozitivne promene već od samog čitanja. Da bi se ovo desilo neophodno je napisano pročitati više puta, jer iz prve dosta toga promakne.

 

Hajde da sad pokrenemo nekoliko pitanja o životu i spoznaji jer bi možda na taj način mogli da dođemo do novog kvaliteta. Ova filozofija u startu može da krene raznim smerovima, ali ja ću da je navoditi putem koji će vam verovatno biti najinteresantniji. Zamislite da je putovanje kroz život nalik putovanju kroz dugačak tunel. Kada idete sredinom sve je u harmoniji i ljubavi i tada kažete: „ ala je lep ovaj svet.. itd“. Kada skrenete i tresnete licem o zidove tunela čini vam se da se vaš svet ruši i tada obično opsujete. Šta ako neprestano idete kao pijani i lupate se o zidove tunela kao teniska loptica? Sećam se dobro koliko me je bolelo. To izaziva patnju koja je često neizdrživa. Kažete: Bože mili, zašto me kažnjavaš kad nikom nisam zlo pomislio? Može se desiti i dešava se da svoj život prihvatite kao takav i predajete se jer pomoći nema niotkud.

 

Šta mislite kako nas Bog ili Gospodari karme posmatraju? Možda kao što mi posmatramo krdo divljih ponija koji galopiraju i skaču okolo bez ikakvog cilja. Ako se desi da u svojoj gordosti neki od njih upadne u kakvu duboku rupu, možete mu pomoći da izađe, ali samo ako bude sarađivao. Ako vas grize i udara ostavićete ga u tom nezavidnom položaju. Često čovek tek tada zaista počne da veruje u Boga i prihvata molitvu kao poslednje utočište. Molitva je melem za dušu, bol jenjava i vi nekako nastavljate dalje. Ali jeste li primetili da nešto opet nije u redu? Nije u redu to što ste i dalje u crnoj rupi za koju ste prethodno optužili Boga. Pa zašto bi vas on gurnuo u rupu a posle vadio iz nje? Nešto nije u redu sa tom logikom. Ponovo citiram Hristove reči: "Oče neka bude ne po mojoj, već po volji tvojoj". Ako ste se predali na ovaj način, znači da ste svoje sujete i besove ugasili, da više ne grizete i ne ritate se, i pomoć stiže. Bog neće napustiti svoje čedo. Pali ste zato što ste padu bili skloni. Često izgovaranje ovih svetih reči može vam pružiti mnogo neophodnee pomoći. Napredni putnici na stazi svetlosti uvek imaju ovaj predposlednji zadatak - prevazilaženje karme. Pojam karme nemojte mešati sa pojmom sudbine kao što se to često radi. Karma samo vraća onu vrstu energije koju smo poslali jer energetski vakuum ne može da opstane. Tehnikom prevazilaženja karme izazivate to da na brzinu platite sve što ste dužni i onda ste slobodni da zaplovite ka nebesima i na miru radite na daljem usavršavanju i približavanju Svemogućem. Ovu tehniku spominjem samo zato da biste znali šta sve postoji na ovom svetu i da bi ste uvideli principe koji stoje u pozadini. Ona se krije od običnog sveta, jer njene posledice mogu biti strašne i lako bi nespremnog čoveka navela na greh. Zašto kažemo "običan svet"? Ima tu mnogo časnih, vrednih, pametnih, kreativnih ljudi pa ih ipak častimo tom bezveznom kategorijom. Šta im to nedostaje da bi se premestili na stazu svetlosti? Nedostaje im to što nisu uspostavili kontakt sa nesvesnim kreativnim umom. Kako se to radi? Eh, duga je to priča! Istovremeno, ona se može iskazati jednom rečenicom, ali ko bi je tada razumeo?

 

Kako bih sada rado ponovo pokrenuo priču o Egu kao glavnom krivcu, ali to se neće desiti.

 

Radi se o nužnosti da promenite način percepcije stvarnosti, da izmenite već definisane slike o sebi i svetu koji vas okružuje, da počnete da poštujete prirodne zakone i da pokrenete božansku iskru u sebi. To je dug i težak put i podrazumeva da nekako dođete do materijala za učenje. Istinsko znanje o funkcionisanju univerzuma je kroz vekove bilo skrivano alegorijom od profanih, zbog straha od zloupotrebe i još važnije, zbog straha da će se umanjiti njegova moć - što ima vrlo realnu osnovu. Sve to vam je zapisano i u svetim knjigama ali na način koji nije lak za tumačenje. Svete knjige vam se obraćaju na prvom nivou razumevanja, a očekuje se da uključite mehanizam za prevođenje, male iskre intuicije i analogije i eto sjajnih lekcija. Naravno, i u slučaju da se doslovno pridržavate osnovnog što je tu napisano, učinićete mnogo dobroga sebi i drugima. Problem je samo što to podrazumeva da svi ljudi čitaju i da se pridržavaju pročitanog. Tada zaista ne bi bilo nesporazuma. Pošto malo njih poštuje svetinju, morate da aktivirate više nivoe razumevanja, pročitate ono što se ne vidi golim okom i tako pomognete sebi i zajednici u kojoj živite.

 

Da se sad vratimo na početak teksta. Slikovito sam uporedio život sa putovanjem kroz tunel. Možda vam se dopalo to poređenje, možda nije, a da li ste se tog momenta upitali šta je to što vas gura da drljate licem o zidove tunela? Razmislite par minuta pa nastavite sa čitanjem. Zbog čitalaca koji nisu pratili ovu seriju tekstova odgovoriću da je emocija ono što vas skreće sa puta.

 

Ego i božanska iskra u nama (ja-više ja i sl.) su suprotnosti istog stanja koje nazivamo Svesnost. Ova dvojnost ljudske svesti je zapravo iluzija. Vaše je da pronađete tačku balansa ovog dualiteta kako bi iluzija prestala. Kada se nalazite u ovoj središnjoj tački između polova, svetlost Boga ili Izvora počinje da sija kroz vas. A da bi stali u tačku ravnoteže potrebno je da eliminišete emocionalni pritisak koji potiče sa polova. Emocija je ono što vas gura na jednu od strana. Eliminisanje emocija ne treba shvatiti kao nesposobnost da recimo volite, već da volite na prirodan i neiskrivljeni način (bez ljubomore, straha od gubitka ljubavi, želje za dominacijom nad voljenim bićem – što je u suštini isto, dakle ego i njegovi strahovi). Pojmove emocije i osećanja je teško precizno razgraničiti. Emocije nisu osećanja. One imaju vrlo važnu ulogu ulogu u spoznaji i to na način o kome nikad ne razmišljate. One su jake i nebalansirane reakcije na događaje kojima dozvoljavate da kontrolišu vaš život. Emocije uzrokuju to da imate jaka osećanja. Osećanja su način da pronađete vaš pravi put kroz život. Kada se nešto oseća ispravnim to je znak koji vam šalje božanska iskra da ste na pravom putu. Vrlo jaka i burna emotivna reakcija znači da ste svom silinom tresnuli licem o zid.

 

Neki ljudi jednostavno isključe svoju sposobnost da osećaju. Kada ništa ne osećate znači da je to vaš odgovor na bol. Blokiranje osećanja je jedan od načina da odstranite bol, ali ne najbolji. Kada blokirate bol tako što isključite osećanja, postajete slični automobilu bez upravljača. Sposobnost da osećate je ključna na putu kroz život. Kontrolni centar osećanja je misaoni proces. Pojedine misli vode ka iskustvu emotivnog bola. Kada ne želite da saznate nešto, to je dobar indikator da znate da će vas to dovesti do bola. Ako ne osećate, primetićete zašto je tako ako posmatrate misli. Videćete da ako iskusite događaj koji će dovesti do ispoljavanja emocija, vi jednostavno skrećete misli na drugu stranu. Drugim rečima - vi se isključujete. To možda radite uz pomoć humora ili jednostavno skretanjem pažnje na nešto drugo. Ljudi koji se previše smeju obično duboko pate.

 

Emotivni bol nije toliko loš. Bez bola putovaćete kroz tunel koji nema zidove. To bi ustvari bio otvoren prostor koji nema putokaze kuda treba da krenete. Ako želite da se potpuno oslobodite emotivnog bola, prvo morate da ga dobro osetite. Stanje povećane pažnje koje sam objasnio u ranijim tekstovima u „Trećem oku“, vam omogućava da vidite kada ste „isključeni“ - jednostavnim posmatranjem misli. Kada putujete svojim životnim putem morate stalno da procesirate energiju. Vaš um neprekidno tumači stvarnost i kao rezultat nastaju misli. Emocije nastaju kada je ovaj proces blokiran i kada postoje nagomilane misli. Ove misli su usmerene na jednu temu i onemogućavaju vas da dobijete još energije. One se vrte u krug i sprečavaju stvaranje novih misli. Ovo nam je svima jako dobro poznato. Reklo bi se da isključivanjem osećanja čovek izbegava neprijatna iskustva. To nije tačno. Energija koja je bol ostaje u vama uskladištena da eksplodira u budućnosti ili da se ispolji kao fizička bolest. Ovo se svakako odražava na vaše ponašanje i može dovesti do toga da bol širite na druge ljude, što je jedna od najodvratnijih stvari koje vam se mogu desiti. Bola se možete osloboditi tako što ćete sebi dozvoliti da ga osetite ili razrešiti situaciju koja ga je izazvala. Moje iskustvo je da dozvolim osećanje bola, da ga dobro osmotrim i da nastavim dalje sa njim, a nikako da se borim protiv njega. Bol će sam po sebi nestati, nema tu neke naročite filozofije. Ali važno upozorenje - pazite dobro o čemu razmišljate u tom stanju i ne dozvolite mislima da kreiraju negativnu budućnost! Ako je neophodno da se brzo rešite bola, radite što je više moguće vežbu povećane pažnje jer ona trenutno eliminiše sve emocije.

 

Kretanje ka polaritetima pozitivno - negativno tokom života znači da ste mnogo toga iskusili i da znate šta znači biti čovek. Ako duboko u sebi shvatite da je to bila neminovnost i uspete da posmatrate stvari sa razumevanjem, tada ćete započeti putovanje kroz život bez udaranja o zidove tunela. To takođe znači da nećete prizivati karmu jer nema energije koju treba balansirati. Ovo ne znači da ćete biti bez osećanja! I dalje ćete osećati, ali nećete biti žrtve jakog emocionalnog pritiska koji je nekada kontrolisao vaš život.

 

Vidite dokle nas je odvelo jednostavno poređenje života sa tunelom. Šta mislite koliko bi nam trebalo da objasnimo Hristove reči: "Po tvojoj veri biće ti dato. Idi i od sada ne greši više"? To je čitava filozofija. Da li sada uviđate koliko toga može biti rečeno samo jednom kratkom rečenicom? A ispravnim tumačenjem tek ste stigli do drugog kruga znanja ili razumevanja! Međutim, stvar nije samo u čitanju i razumevanju pročitanog. Stvar je u primeni. Kada čovek stupi na stazu znanja i svetlosti otvaraju mu se svetovi, jedan po jedan, i on koristeći analogiju, intuiciju i spiritualne tehnike uči sve brže, razume pogrešnu sliku o svetu koju je stvorio njegov ego (zaslepljen čulima) i počinje da imitira svog Tvorca. Počinje sa procesom zvanim "kreacija". Nakon procesa razumevanja sledi proces kreiranja. To podrazumeva rušenje pogrešne i stvaranje nove - ispravne slike o svetu. To je momenat kada uključujete nesvesnu kreativnu misao i napuštate kategoriju "običnog sveta". Zauzdavate sile univerzuma i jašete na njima poput pravog ratnika znanja. Kao što naslućujete - to je zaista izuzetno postignuće.

 

Ne možete ispoljiti moć ako je ne posedujete. Jedini način da steknete moć je da postanete svesni njenog prisustva. Ne možete biti svesni prisustva moći dok ne naučite da ona potiče iznutra. Unutar vas postoji čitav svet, svet misli, osećanja i snage - svet svetlosti, života i lepote. Taj unutarnji svet je vođen vašim umom i kada ga otkrijete tada ćete pronaći rešenje za svaki problem. Svet oko vas je odsjaj sveta u vama, ono što se reflektuje oko vas potražite u sebi. Mislim da je sada malo jasnije koga treba da optužite za sve vaše nevolje. Ljudski ego traži obrnuto - hajde da promenim svet jer ja sam savršen. Tu potražite izvor svih nevolja. Kada sredite i sistematizujete svu zbrku vaših misli i osećanja istog trena stičete veliku moć. Ta moć se može uporediti sa onim što su alhemičari i magovi tražili tokom vekova. Mogli bi da tvrdimo da su oni bili nastavljači prastarog znanja koje potiče iz dubina eona, ali bi samo delimično bili u pravu. Njihovo učenje je bilo iskrivljeno delovanjem ega i zbog toga se raspalo kao kula od karata krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka. Kada je Frojd objasnio ljudsku prirodu putem dubinske psihologije, tada je ljudskom egu zadat poslednji veliki udarac - čovek ne kontroliše ni svoj sopstveni unutrašnji svet! Ovo veliko otkriće smatram početkom novog eona ili kako neki kažu doba Vodolije, bez obzira što je stari Frojd pogrešio u samoj postavci. Ali bio je veoma, veoma blizu. Veliko otkriće ostaje veliko otkriće. Ništa mi nije bilo zanimljivije od čitanja njegovih knjiga "Psihopatologija svakodnevnog života" i "Tumačenje snova". Za svaku preporuku.

 

Od Frojdovih otkrića se deo stare zapadne magijske škole transformisao pod velikim uticajem sataniste Alistera Kroulija, nazad u lunarne i lunarno - solarne kultove starog Egipta, a deo je unapredio i nastavio da neguje postojeću misao i prešao u ilegalu, tj. deluje isključivo na Astralnim planovima (to je ono što nazivamo smešnim terminom "bela magija"). Ove skrivene magijske lože rade veliki posao za čovečanstvo iako o njima nećete nikada ništa čuti. Onaj ko želi da im se pridruži mora da kaže lozinku "želim da znam da bih služio". Naravno, misli se na služenje čovečanstvu i ovu univerzalnu lozinku kandidat mora da izgovori bez oklevanja - niko ne dobija šansu dva puta. Mali osvrt na Kroulija. Satanista je bio zato što je izazvao veliko zgražavanje crkve i javnosti, a ne zato što ljudi misle da Satana postoji. Greška! Ali žrtvovanje životinja, prizivanje tamnih energija i korišćenje autoseksualne i seksualne magije tipa + + i ne mogu izazvati ništa drugo do zgražavanje. Zlo mora da postoji jer je neophodno za sticanje iskustva i jer čini dualitet sa dobrim. Kako biste definisali svetlost kada ne bi bilo tame? Da bi se borili protiv zla morate ga najpre dobro upoznati, a ne okretati glavu u stranu. Kroulijeva otkrića sabrana u doktrini zvanoj Thelema su ezoteristi itekako zabeležili u svoje knjige znanja, kao što je medicina itekako zabeležila monstruozna otkrića ratnog zločinca dr Jozefa Mengelea u Aušvicu. Krouli je umro u ludnici kao težak narkoman i ta činjenica nam govori kako završavaju oni što idu putem Senke i ne poštuju prirodne zakone. Sa njim je umro i njegov kult Hrama Orijentalnih Templara (O.T.O), mada i danas neki misle da su taj rad nastavili. Postoji i struja zapadne transcedentalne misli koja vuče korene iz gnosticizma ali o njoj smo već raspravljali.

 

Kada čovek stekne moć, izmenom slike o sebi i svetu, ne ostaje mu drugo nego da je primeni. Što je više primenjuje to je uspešnija. Kontakt sa kreativnom misli uspostavljate posle dugog i napornog vežbanja, ali i ne mora da bude tako. Stvar je u tome da ojačate vašu NAMERU. Često vam krene u životu upravo onda kada to zaista od srca odlučite. To je snaga namere. Još je jača kada je protkana osećanjem besa. Znate ono: kad opsujete, ustanete i uradite nešto kako treba a svi se sklanjaju. Ta ekstremno jaka i nezaustavljiva namera se ne preporučuje jer je produkt emocije i fizičkog sveta i može se desiti da proverite treći Njutnov zakon - akcije i reakcije. Namera će ojačati do krajnjih granica i kada disciplinujete svoj um, a to je već staza svetlosti jer nema negativnih posledica.

 

Sećate se kad sam pisao da morate da utvrdite ciljeve za svaku oblast života? I da morate da ih zapišete olovkom na papiru jer je to prvi korak ka materijalizaciji. Sad se dopunjujem: to je i začetak vaše namere - signal nesvesnom da ste spremni! Niste to uradili, zar ne? Sada uradite. Pogledajte oko sebe! Sve što vidite je ono što ste privukli u svoj život na ovaj ili onaj način. Možda bi mogli malo da razmislite i podvučete crtu - da li je to moralo da bude tako teško, gde ste grešili i šta bi trebalo da uradite pa da privlačite samo esenciju čiste lepote? Pa o tome vas gnjavim sve vreme. Istina je još jednostavnija od toga! Ustvari, toliko je jednostavna da ljudi baš nikad ne poveruju u nju.

 

Kada iscrpite dugu listu materijalnih dobara koja su vam kao potrebna, zdravlje, ljubav, putovanja i slično, opet će ostati neka praznina. Da biste ispitali o čemu se radi, lezite i zamislite da vam je ostalo još samo nedelju dana života. Šta je to što morate još da završite? Zatim zamislite da vam je ostao još samo jedan dan. Šta je to što morate još da završite? Zatim vam je ostao samo jedan sat - šta je to što sad možete još da završite? Ako se dobro uživite u ovu vežbu možda ćete doći do veoma neobičnih otkrića.

autor Zoran iz Zemuna

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak