TENZEGRITY - MAGISKI POKRETI -CARLOS CASTANEDA

 

Magijski pokreti su ključna aktivnost koja je starim i novim vidovnjacima omogućila prikupljanje energije neophodne za ostvarenje svih onih čudesnih dela opisanih u knjigama Karlosa Kastanede, ali ne samo toga što je on u njima opisao, već i mnogo čudesnijih i neverovatnijih stvari koje nije napisao jer kako kaže u ovde priloženom tekstu: " Ako sam išta izmenio, onda sam ublažio priče.

 

Da sam napisao čistu istinu ona bi vam spržila um ..." ( Reka Gargojla )

Sredinom 90-tih, Kastaneda je objavio knjigu "Magija Pokreta"(Magical Passes) koja je prevedena kod nas i može se naći u svakoj boljoj biblioteci zajedno sa ostalim njegovim knjigama. Ona je napisana kao priručnik sa obiljem fotografija magijskih pokreta uz precizna i kompetentna uputstva za njihovo izvođenje. Naravno, nisu izostala ni teoretska objašnjenja.

Radi svega toga, smatramo da bi bilo korisno razmotriti kako Kastaneda objašnjava magijske pokrete i njihovu svrhu kroz kratak pregled citata iz ove knjige.

Kako je ova jedinstvena aktivnost nastala? Kastaneda piše:

"Njih su (magijske pokrete, prim.autora) u šamanističkom stanju povišene svesti otkrili šamani iz loze don Huana, koji su davno živeli u Meksiku, i to sasvim slučajno. Sve je počelo veoma jednostavnim pitanjima o prirodi neverovatnog osećaja blaženstva koje su šamani doživljavali u stanju povišene svesti, kada bi se njihova tela nalazila u izvesnim položajima, ili kada bi udove pomerali na određeni način.To osećanje blaženstva je bilo takvog intenziteta, da je želja da se ti pokreti ponove u svesnom stanju postala središte svih njihovih nastojanja.

Očigledno da su u tome uspeli, i da su dokučili tajnu niza vrlo kompleksnih pokreta čije im je praktikovanje omogućilo postizanje rezultata u mentalnim i fizičkim podvizima. Senzacije izazvane tim pokretima su bile toliko jake, možemo reći dramatične, da su ih oni nazvali magijskim pokretima."

Detaljnije o efektima magijskih pokreta govori sledeći citat:

"Zašto se pokreti starih šamana nazivaju magijskim, don Huane? " upitao sam ga jednom prilikom.

"Oni se ne nazivaju magijskim pokretima ", odgovorio je, "oni to jesu! Oni proizvode efekat koji se ne može protumačiti na uobičajen način. Ovi pokreti nisu fizičke vežbe ili samo položaji tela - oni su stvarni pokušaji da se postigne optimalno stanje bića.

"Magija pokreta ", nastavio je, " sadržana je u suptilnoj promeni koju doživljava onaj koji ih izvodi. To je ono prolazno svojstvo koje pokret unosi u njegovo fizičko i mentalno stanje, neka vrsta sjaja, svetla u očima. Ova tanana promena je dodir duha. Oni koji izvode magijske pokrete, kao da pomoću njih ponovo uspostavljalju dugo nekorisćenu vezu sa životnom snagom koja ih održava.

Rekao mi je da je drugi razlog što se pokreti nazivaju magijskim taj što njihovim praktikovanjem šamani bivaju preneseni, u smislu percepcije, u druga stanja, u kojima mogu da osete svet na način koji se ne može opisati.

"Zbog tog svojstva, zbog te magije," rekao mi je don Huan," pokreti se moraju izvoditi ne kao fizičke vežbe, nego kao način prizivanja snage."

"Magijski pokreti jačaju svest, i bilo bi mudro smatrati ih onim što jesu: magijski pokreti koji onoga ko ih izvodi dovode do stanja u kome skida masku socijalizacije (maska socijalizacije: don Huan misli na um Letača koji nosimo u sebi-prim.autora)."

"Šta je maska socijalizacije?" upitao sam.

"Spoljna glazura koju svi mi branimo i za koju umiremo", rekao je. "Glazura koju stičemo u svetu i koja nas sprečava da razvijemo sve svoje mogućnosti. Ona koja čini da verujemo da smo besmrtni. Magijski pokreti prožeti su namerom hiljada ljudi. Ako ih neko praktikuje, makar i povremeno, njegov um će se zaustaviti."

"Navesću ti jedan sasvim apstraktan razlog zašto su magijski pokreti čarobnjaka iz moje loze magijski: onaj koji ih praktikuje dolazi do saznanja da sve teče, da se menja, da nije u pitanju neprekinut lanac stvari koje su srodne. A ako se sve u svemiru kreće, ako teče, taj tok se može zaustaviti. Može da se postavi brana koja će njegovo kretanje zaustaviti, ili mu promeniti pravac."

"Čarobnjaci iz moje loze", rekao je, "bili su takoreći na smrt preplašeni kada su shvatili da magijskim pokretima mogu da zaustave inače neprekinuti tok stvari..."

"Ljudska bića prirodno teže," nastavio je svoje kazivanje don Huan, "da potisnu i udalje energiju od centara vitalnosti..."

"Kako ljudska bića potiskuju ovu energiju, don Huane?"

"Brigom i stresovima", odgovorio je." Zbog svakodnevnih radnji na koje smo prisiljeni, strada naše telo".

"Šta se događa sa tom energijom, don Huane?"

" Ona se skuplja na periferiji svetleće lopte (čarobnjaci su u stanju da ljudsko biće opažaju kao svetlosnu loptu, - prim.autora), praveći ponekad slojeviti nanos nalik na koru. Magijski pokreti deluju na celo ljudsko biće kao na fizičko telo i kao na konglomerat energetskih polja. Oni podstiču protok energije koja je bila akumulirana u svetlećoj lopti i vraćaju je fizičkom telu. U magijskim pokretima učestvije naše fizičko telo kao fizički entitet koji pati zbog rasute energije, i kao energetski entitet koji je u stanju da izvede preraspodelu rasute energije.

 

"Imati energiju na periferiji svetleće lopte", nastavio je, "energiju koja nije preraspodeljena, isto je što i nemati energiju uopšte. Zar nije zastrašujuća mogućnost imati skriveni višak energije kojim ne možes da raspolažes? To je kao da si u pustinji i da umireš od dehidriranosti zato što nemaš čime da otvoriš cisternu sa vodom. U toj pustinji ne možes da nađeš čak ni kamen kojim bi je razbio."

 

Istinska magija ovih pokreta je u njihovoj moći da tu okoštalu energiju ponovo vrate u centre vitalnosti, i na taj način donesu osećaj blaženstva i hrabrosti onome ko ih izvodi.

 

" Svaki put kad izvodimo magijski pokret, mi zaista menjamo osnovnu strukturu našeg bića. Oslobađa se energija koja se skorila i počinje da ulazi u centre vitalnosti u našem telu. Samo pomoću te energije možemo da podignemo bedem, da napravimo barijeru i tako zaustavimo, inače, nezadrživu, i uvek pogubnu plimu."

 

A sada nekoliko citata o Tenzegritetu:

 

"Tenzegritet je savremena verzija magijskih pokreta šamana drevnog Meksika."

"Tenzegritet se uči kao sistem pokreta, zato što je to jedini način na koji se savremeni svet moze suočiti sa tajanstvenim i nepreglednim mogućnostima magijskih pokreta. Ljudi koji danas praktikuju tenzegritet nisu šamani koji istražuju šamanističke alternative koje podrazumevaju rigoroznu disciplinu i napor. Zbog toga se danas naglašava vrednost samih pokreta, sa svim posledicama koje oni nose."

 

Kastaneda opisuje na koji način su magijski pokreti uticali na njega:

 

"Procenjujem da je time što me je zasitio magijskim pokretima, don Huan napravio dva velika podviga: prvo, izbacio je na površinu skrivene unutrašnje rezerve kojih nisam bio svestan, kao što su mogućnost koncetracije i mogućnost pamćenja detalja; drugo, skoro neosetno je razbio moju opsednutnost linearnim načinom interpretacije."

 

"Ono što ti osećaš", objasnio mi je don Huan, kada sam ga upitao šta je to što sada doživljavam, "jeste dolazak unutrašnje tišine, sada kad je tvoj unutrašnji dijalog sveden na minimum. U tvoje polje opažanja počinje da ulazi novo obilje stvari. Te su stvari uvek bile prisutne, na periferiji tvoje svesti, ali nikad nisi imao dovoljno energije da ih voljno budeš svestan. Kad oteraš svoj unutrašnji dijalog, tu prazninu počinju da ispunjavaju drugi sadržaji, da tako kažem."

 

"Novi priliv energije", nastavio je, "koju su magijski pokreti doneli u tvoje centre vitalnosti, čini tvoju skupnu tačku fluidnijom. Ona nije više nepomična i nedostupna. Više te ne proganjaju naši pradedovski strahovi koji nas čine nesposobnim da preduzimamo bilo kakve korake. Čarobnjaci kažu da nas energija čini slobodnima, i to je potpuno tačno…"

 

…"Preraspodelom neiskorišćene energije, magijski pokreti omogućuju praktikantu da dosegne nivo svesti na kome se granice normalne percepcije pomeraju i praktikantu je dopušteno da uđe u nezamislive svetove."

 

"Ali zašto bih želeo da uđem u te svetove?" upitao sam don Huana kada je opisao ovaj naknadni efekat magijskih pokreta.

 

"Zato što si svesno biće koje opaža, baš kao i svi mi ostali" rekao je. "Ljudska bića su na putovanju svesnosti, koje je trenutno prekinuto spoljnim silama. Veruj mi, mi smo čarobna bića svesnosti. Ako nismo u to ubeđeni, nemamo ništa."

 

Objasnio je, zatim, da su ljudska bića od trenutka kada je prekinuto njihovo putovanje svesnosti, upala u vrtlog, da imaju utisak da se kreću sa strujom, a u stvari ostaju nepomična, ne napreduju i ne kreću se.

 

"Veruj mi na reč", nastavio je don Huan, "moje izjave nisu proizvoljne. Moje reči su rezultat onoga sto su šamani drevnog Meksika otkrili, a ja potkrepio sopstvenim iskustvom - da smo mi, ljudi, magijska bića."

 

Bilo mi je potrebno trideset godina čvrste discipline da dođem do spoznajnog nivoa na kome se don Huanove reči mogu prepoznati i njihova verodostojnost je izvan svake sumnje.

 

Znam da su ljudi svesna bića uključena u evoluciono putovanje svesnosti, bića koja sama sebe ne poznaju, bogata neverovatnim resursima koje ne koriste.”

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak