J A   S A M   T O

Kada Zen majstora, Nagarđunu, Ramanu i Osho aspojite u jednog običnog, dobrog domaćina dobićete:Sri Nisargadatta Maharaj. Njegove reči su ono prvo i poslednje što vam treba u životu.

Nisargadata: Ono što ne znate jeste da je ceo Univerzum vaše telo i ne treba da budete uplašeni od njega. Možete reći da imate dva tela: lično i univerzalno. Lično dođe i prođe, univerzalno je uvek sa vama.

 

Celokupna kreacija je vaše univerzalno telo. Vi ste tako zaslepljeni sa onim što je lično da ne vidite šta je univerzalno. Ovo slepilo neće se završiti samo po sebi - ono mora biti uklonjeno vešto i pažljivo. Kada su sve obmane postale razumljive, shvaćene, i napuštene, vi dosežete stanje oslobođeno od zabluda i savršeno stanje u kome više ne postoje razlike između ličnog i univerzalnog... Znajući sebe kao stanovnika u oba tela vi se nećete odreći ničega. Sav Univerzum biće vaša briga, interes, svaku živu stvar vi ćete voleti i pomoći najnežnije i najmudrije. Neće biti sukoba interesa između vas i drugih. Svako iskorišćavanje će potpuno prestati. Svaka vaša akcija biće korisna, svaki pokret će biti blagoslov.

Maharadž: Pre uma - ja jesam. Stav "ja jesam" nije misao u umu. Um se događa meni, a ne ja njemu. A budući da su vreme i prostor u umu, ja sam iznad njih, večan i sveprisutan.

 

P: Misliš li ti to ozbiljno? Želiš li stvarno reći da postojiš svugde i u svako doba?

 

M: Da, upravo tako mislim.

 

P: Jesi li oslobođen i zakona uzročnosti? Možeš li stvarati čuda?

 

M: Svet je sam po sebi čudo. Ja sam iznad čuda - potpuno sam normalan. Sve mi se događa onako kako mora biti. Ne mešam se u stvaranje. Od kakve su mi koristi mala čuda, kad se u meni sve vreme događaju najveća od svih čuda? Sve što vidiš tvoje je bivstvo. Uđi sve dublje u sebe i traži u sebi.

 

 

Video

 

http://www.youtube.com/watch?v=MUyLIYVrd5U

 

http://www.youtube.com/watch?v=BNIvQzryesY

 

http://www.youtube.com/watch?v=EtF_Ud2M0HU

 

Knjige u originalu:

 

Sri Nisargadatta Maharaj - I Am That

 

Sri Nisargadatta Maharaj - Prior to Consciousness

 

Sri Nisargadatta Maharaj - Seeds of Consciousness

 

Sri Nisargadatta Maharaj - The Ultimate Medicine

 

Sri Nisargadatta Maharaj - The Nectar of Immortality

 

Sri Nisargadatta Maharaj - Consciousness and the Absolute

 

M: Ja sad imam 74 godina ali ipak se osećam kao dete. Osećam jasno da sam dete uprkos svim promenama!! Moj Guru mi je rekao da dete koje ste vi čak i sad, jeste vaše istinsko Sopstvo, swarupa. Idite nazad u to stanje, čistog postojanja, gde je "JA JESAM" u svojoj čistoti pre nego što je postalo zagađeno sa "TO SAM JA" ili "OVO SAM JA".

 

 

Vaš teret je sastavljen od lažnih identifikacija - napustite ih sve. Moj Guru mi je rekao: "Veruj mi kad ti kažem: ti si Bog. Uzmi to kao Apsolutnu Istinu. Tvoja radost je božanska, tvoja patnja je takođe božanska. Sve dolazi od Boga. Uvek to pamti. Ti si Bog, jedino tvoja volja se ostvaruje i dela". Ja sam mu verovao i uskoro shvatio kako su njegove reči bile izvanredno, čudesno istinite i tačne. Nisam uvežbavao svoj um misleći: "Ja sam Bog, Ja sam čaroban, izvanredan, Ja sam iznad." Jednostavno sam sledio njegove instrukcije koje su bile da usredsredim um na čisto postojanje, biće, "JA JESAM" i budem u njemu. Sedeo sam satima sa ničim drugim u umu osim "JA JESAM" i uskoro su mir i radost i duboka sveobuhvatna ljubav postali moje normalno stanje. U tome je sve nestalo - i ja sâm, i moj Guru, i život koji sam živeo, svet oko mene. Jedino je mir ostao, i neverovatna, nedokučiva tišina.

 

 

 

P: Ako je to prisustvo u samom Biću - Stvarnost, zašto nestaje dok pokušavam da ga doživim? Treba li više puta da ga doživljavam do konačnog samoostvarenja?

 

 

M: Vaše očekivanje toga kao nečega jedinstvenog i dramatičnog, neke prekrasne, čarobne eksplozije (konačnog prosvetljenja) je samo skrivanje, bežanje i odlaganje vaše samorealizacije. Ne očekujte eksploziju (konačnog prosvetljenja) jer se to već desilo - u trenutku kad ste rođeni, kad ste započeli svoje postojanje - saznavanje - osećanje.

 

Postoji samo jedna greška koju ste učinili: smatrali ste unutarnje za spoljašnje, a spoljašnje za unutarnje.

 

Ono što je u vama, vi ste smatrali da je spoljašnje, a ono što je spoljašnje, vi ste smatrali da je u vama.

 

Um i osećanja su spoljašnji, ali vi ste ih smatrali da su unutarnji.

 

Vi verujete da je svet predmetan i spolja, dok je on potpuno projekcija vaše psihe. Ovo je osnovna konfuzija i nikakva nova eksplozija ne može je ispraviti. Morate misliti o sebi da ste izvan toga. Nema drugog načina.

 

 

P: Neće mi dopustiti moje misli.

 

M: Ne odbacujte pažnju. Nemojte se boriti sa njima. Samo nemojte činiti ništa u vezi njih, pustite ih da budu ma kakve da su. Sama vaša borba sa mislima daje im snagu, život! Samo ne odbacujte pažnju, ne obazirite se na njih. Gledajte kroz njih.

 

Zapamtite da se sećate: štogod da se desi - dešava se zato što "JA JESAM".

 

Sve vas podseća da vi jeste.

 

Izvucite punu korist iz toga, iz činjenice da morate postojati da biste imali iskustvo nečega (tako sećanje na Sebe postaje lako i trajno).

 

Nemate potrebe da prestanete da mislite, samo prestanite da budete zainteresovani (za misli).

 

Nevezanost, ravnodušnost je ono što oslobađa. Nemojte se vezivati, to je sve.

 

 

P: Koje nas iskustvo najbliže približava Svevišnjem?

 

M: Ogroman mir i neograničena ljubav. Spoznajte da je sve što postoji istinito, plemenito i lepo u Univerzumu, to sve dolazi od vas, da ste vi sebi izvor i na izvoru svega toga. Bogovi i Boginje koji nadgledaju svet mogu biti najdivnija i najslavnija bića; ipak su svi oni kao prelepo obučene sluge koje objavljuju moć i bogatstvo njihovog Gospodara.

 

P: Kako čovek ostvaruje stanje Svevišnjega?

 

M: Odricanjem od svih nižih želja. Sve dok ste zadovoljni sa nižim, ne možete imati više.

 

Sve što vas zadovoljava, vuče vas nazad. Dok ne ostvarite nezadovoljstvo sa svim, svesni njihove tendencije i ograničenosti, i ne sakupite više energije u jednu veliku težnju, čak ni prvi korak nije učinjen. S druge strane, sveukupnost želja za Svevišnjim je samo po sebi poziv od Svevišnjeg.

 

Ništa fizičko ili mentalno ne može vam dati slobodu. Vi ste slobodni kada jednom spoznate da vaše ropstvo nastaje od vašeg sopstvenog delovanja, i kada prestanete da kujete lance koji vas zarobljavaju.

 

 

 

P: Da bih znao savršeno, potreban mi je savršen um.

 

M: Smiren um je sve što vam treba. Sve drugo će se desiti ispravno, onako kako treba, kada je jednom vaš um smiren. Kao kad se Sunce rađa i čini svet aktivnim, tako čini i budnost, duhovna svesnost, utičući na promene u umu. U svetlosti tišine, smirenosti i stabilne, ustaljene budnosti unutarnje energije se bude i čine čuda bez ikakvog napora sa vaše strane.

 

P: Vi hoćete da kažete da je najveći, glavni rad učinjen sa neradom, neaktivnošću?

 

M: Tačno tako. Morate da razumete da ste vi stvoreni za prosvetljenje, da vam je ono suđeno. Sarađujte sa vašom sudbinom, nemojte ići protiv nje, nemojte to sprečavati. Dozvolite tome, prosvetljenju, da se ispuni. Sve što vi treba da radite jeste da posvetite pažnju preprekama koje su stvorene od vašeg luckastog, budalastog uma.

 

 

 

P: Ma koliko duboko gledao, ja nalazim samo um. Vaše reči "iznad uma" ne daju mi objašnjenje.

 

M: Dok gledate sa umom, ne možete otići iznad njega. Da biste otišli iznad, morate gledati izvan uma i njegovog sadržaja.

 

P: U kom pravcu da gledam?

 

M: Svi pravci su unutar uma! Ja vas nisam molio da gledate u bilo kom posebnom pravcu. Samo gledajte van od svega onoga što se dešava u vašem umu i dovedite ga do osećanja "ja jesam". "Ja jesam" nije pravac, on je negacija svih pravaca. Konačno i "ja jesam" će morati da ide, jer vi nemate potrebu da se zadržavate na onome što je očevidno.

 

Dovođenje uma ka osećanju "ja jesam" samo pomaže u okretanju uma izvan svega ostalog.

 

P: Kuda me to sve vodi?

 

M: Kada je um odvojen od svojih preokupacija, zaokupljenosti, on postaje smiren. Ako ne uznemiravate ovu smirenost i ostajete u njoj, vi uviđate da je ona prožeta sa svetlošću i ljubavlju koju nikada niste poznavali, a ipak odmah prepoznajete to kao vašu sopstvenu prirodu.

 

Jednom kada prođete kroz ovo iskustvo, nećete biti više nikad ista osoba; nepokorni um može prekinuti ovaj svoj mir i uništiti viziju, ali on će se sigurno vratiti, ako se određeni napor uloži; sve do dana kada su sve ograde uklonjene, obmane i vezanosti završene i život postaje sasvim koncentrisan na sadašnjost.

 

P: Kakvu razliku to čini?

 

M: Uma više nema. Postoji samo ljubav u delovanju.

 

P: Kako ću prepoznati to stanje kad ga dosegnem?

 

M: Neće biti straha.

 

P: Okružen svetom punim tajni i opasnosti, kako mogu biti bez straha?

 

M: Vaše sopstveno malo telo takođe je puno tajni i opasnosti, ipak vi se ne plašite njega, jer ga smatrate svojim sopstvenim.

 

Ono što ne znate jeste da je ceo Univerzum vaše telo i ne treba da budete uplašeni od njega. Možete reći da imate dva tela: lično i univerzalno. Lično dođe i prođe, univerzalno je uvek sa vama.

 

Celokupna kreacija je vaše univerzalno telo. Vi ste tako zaslepljeni sa onim što je lično da ne vidite šta je univerzalno. Ovo slepilo neće se završiti samo po sebi - ono mora biti uklonjeno vešto i pažljivo. Kada su sve obmane postale razumljive, shvaćene, i napuštene, vi dosežete stanje oslobođeno od zabluda i savršeno stanje u kome više ne postoje razlike između ličnog i univerzalnog.

 

P: Ja sam individua i zato ograničena prostorom i vremenom. Zauzimam malo prostora i trajem neko vreme; ja ne mogu čak i da zamislim sebe da sam večan i sveprisutan, sveprožimajući.

 

M: Ipak, i pored svega, vi to jeste. Kako budete zaranjali duboko u sebe u potrazi za vašom istinskom prirodom, vi ćete otkriti da je samo vaše telo malo i da je vaše sećanje ograničeno, oskudno, kratko, dok je prostrani okean života vaša prava suština.

 

P: Same reči "ja" i "univerzalno" su protivrečne. Jedna drugu isključuju.

 

M: Ne, one se ne isključuju. Osećaj identiteta, istovetnosti, prožima ceo Univerzum. Tragajte i otkrićete Univerzalnu Ličnost, koja ste vi sami i beskrajno, neograničeno više. Svakako, uprkos tome, počnite sa ostvarivanjem da je svet u vama, a ne vi u svetu.

 

P: Kako to može biti? Ja samo znam deo sveta. Kako ceo svet može biti sadržan u delu, izuzev kao refleksija, kao u ogledalu?

 

M: Ono što kažete je istina. Vaše lično telo je deo u kome je celina čudesno reflektovana. Ali vi takođe imate i Univerzalno Telo. Vi čak ne možete reći da to ne znate, jer doživljavate i vidite to sve vreme. Jedino što vi zovete to "svet" i uplašeni ste od njega.

 

P: Ja osećam moje malo telo i znam ga, dok drugo univerzalno ja ne znam, jedino ga poznajem kroz nauku.

 

M: Vaše malo telo je puno tajni i čuda koja vi ne znate. Tu je takođe nauka vaš jedini vodič. Oboje, i anatomija i astronomija, opisuju vas.

 

P: Čak i ako prihvatim vašu doktrinu univerzalnog tela kao radnu teoriju, na koji način to mogu da proverim i od koje je to koristi za mene?

 

M: Znajući sebe kao stanovnika u oba tela vi se nećete odreći ničega. Sav Univerzum biće vaša briga, interes, svaku živu stvar vi ćete voleti i pomoći najnežnije i najmudrije. Neće biti sukoba interesa između vas i drugih. Svako iskorišćavanje će potpuno prestati. Svaka vaša akcija biće korisna, svaki pokret će biti blagoslov.

 

 


 

60 detonatora za buđenje - Nisargadatta

 

 

1. Pre nego što manifestacija može da se desi, mora da postoji nešto što može da se manifestuje: to je Apsolut.

 

2. Bez ikakvog uzroka, spontano, to se dešava; ne postoji razlog. Ta svest je univerzalna - nema individualnosti. Ali kada se svest pojavi u određenoj formi koja je također nastala spontano i počne da funkcioniše u njoj, ta forma poprima osećaj da je individua i tako ono što je neograničeno ograničava sebe na određenu formu i tada nevolje počinju.

 

3. Svest je taj osećaj biti živ, biti prisutan, osećaj postojanja. Ona je ta ljubav za bivanjem koja je izvor i uzrok svih želja.

 

4. Ako je iskustvo tu, to je zbog pojave svesti. Ako svesti nema, nema ni iskustva. Apsolut ne može biti doživljen. Taj princip zna svest ili svedoči svesti; ako svest nije tu, svedočenje prestaje. Ti to ne možeš znati konceptualno, ti sam moraš postati TO.

 

5. Svi smo zaokupljeni ovim iskustvom od rođenja do smrti, ali niko ni ne pomišlja na stanje pre nego što su iskustva počela. Onaj koji ima jasno razumevanje ove svesti ne pridaje važnost nijednom iskustvu.

 

6. U ovoj zemlji, u ovom životu, ti stičeš nešto, ali zakon ove zemlje je da što god da stekneš ne možeš da izneseš iz nje. Sve što stičeš je zbog svesti, ali zakon zemlje, ovog života, je da ništa ne može da se iznese; jednom kada svest nestane, sve odlazi sa njom.

 

7. Kako se čovek ponaša u svetu? On zaboravlja šta je ono što zaista funkcioniše. On zaboravlja da su forme samo instrumenti za funkcionisanje svesti. On smatra sebe za entitet i provodi ceo svoj život radeći teško, pokušavajući da stekne nešto. Motiv za sve ovo je osećanje "ja" i "moje".

Sve vrste forme se neprekidno stvaraju i uništavaju - to je njihovo funkcionisanje.

 

8. Šta se dešava sa ovim osećajem entiteta kada svest nestane? Kada čovek umre, da li zna da je mrtav? Samo drugi ljudi mogu da kažu da je on mrtav.

 

9. Tvoje prvobitno stanje je stanje pre pojave ove svesti.

 

10. U tvom prvobitnom stanju nema svesnosti o svesti, pa se prema tome ni ne postavlja pitanje o znanju. Ovo znanje je u stvari neznanje i koje god znanje da se bazira na njemu takođe je neznanje. Svo tvoje znanje zajedno sa tobom treba da bude likvidirano - tada si oslobođen.

 

11. Ono što ne znaš, to je tvoje pravo stanje. Sve što je došlo nakon pojave ove svesti je višak soli u jelu - beskorisno je, svest je beskorisna.

 

12. Odbaci svaku misao, svako iskustvo, sve to se desilo nakon pojave ove svesti. Sem odbacivanja kao nečeg beskorisnog, nema ničega što treba učiniti, ničeg van tog čvrstog razumevanja koje te sve više i više apsorbuje.

 

13. Svet postoji samo dok je ovaj osećaj prisustva tu. Osećaj prisustva je u svesti - ne u mojoj ili u tvojoj svesti, već u univerzalnoj svesti. Sveukupna manifestacija zavisi od ovog osećaja prisustva, uopštenog osećaja prisustva. Kada ovaj osećaj prisustva nestane, gde je tvoj univerzum?

 

14. Došao sam do zaključka da svest i sve što se pojavljuje u svesti nije ništa drugo do ogromna obmana. Ne postoji niko ko je počinio tu obmanu - to je spontano dešavanje.

 

15. Univerzalna manifestacija je samo u svesti, ali Probuđeni ima svoj centar viđenja u Apsolutu. U prvobitnom stanju čistog bića, nesvesna svog postojanja, svest se javlja kao talas koji se širi vodom, a u svesti svet se pojavljuje i nestaje. Talasi se podižu i padaju, ali količina vode uvek ostaje ista.

 

16. Pre svih početaka, posle svih krajeva, ja jesam. Bez obzira što se događa, ja moram biti tu da tome svedočim.

 

17. Nije da svet ne postoji. Postoji, ali samo kao pojava u svesti - sveukupnost poznatog, manifestovanog, u beskonačnosti nepoznatog, nemanifestovanog.

 

18. Ono što počinje mora prestati, ono što se pojavljuje mora nestati. Trajanje neke pojave je relativna stvar, ali princip je da sve što je podložno vremenu i trajanju mora imati svoj kraj i samim tim nije stvarno.

 

19. Razmotri iz svog sopstvenog iskustva da li postoji išta trajno. Čak se i tvoja sopstvena slika o sebi uvek menja.

 

20. Sve je to deo sveukupnog funkcionisanja. Ono što se odvija je neka vrsta sna i ma šta da se desi biće deo sna. Sve pojave su samo pojave u svesti; svaka će biti tu onoliko koliko treba da traje, ali u osnovi ništa što se dešava nema nikakvu vrednost niti značaj.

 

21. Šta god da neko vidi ili opaža, on mora biti pre toga što je viđeno i opaženo. To je jednostavno.

 

22. Jednom kada spoznaš svoju pravu prirodu, tada biti živ ne znači biti individua, već to znači jednostavno biti deo ove spontane manifestacije.

 

23. Ti znaš da jesi. Zato što znaš da jesi sve se dešava. Spoznaj to znanje "ja sam". Kada budeš spoznao šta je to "ja-sam-stvo", veo misterije će biti otklonjen.

 

24. Znanje da jesi, je Bog. Posveti se tome i jednog dana ćeš shvatiti da ti nisi individua. Shvatićeš da si univerzalna svest koja ne može da pati; ne postoji ni bol ni zadovoljstvo za tu svest.

 

25. Šta je to što voliš sada? "Ja sam". Daj svoje srce i um tome, ne misli ni o čemu drugom. Kada ovo postane bez napora i prirodno, onda je to najviše stanje.

 

26. Zašto se poigravati sa idejama? Budi zadovoljan sa onim u što si siguran. Jedina stvar u koju možeš biti siguran je "ja jesam". Drži se toga i odbaci sve ostalo. To je joga.

 

27. Napusti sve ideje o sebi i jednostavno budi.

 

28. Teškoće se javljaju zato što tragaš za tim, zaboravljajući da je to ono što ti jesi. Ti kao subjekat tragaš sa sobom kao za objektom. Ti si ono za čim tragaš.

 

29. Jastvo je blizu i put do njega je lak. Sve što treba da uradiš je da ne radiš ništa. Tvoja spiritualna vežba je da budeš.

 

30. U čistoj svesti ništa se ne dešava.

 

31. Znanje "ja jesam" je najviši Bog, Guru; budi jedno sa tim, budi prisan s njim.

 

32. Sve što znaš je iz druge ruke. Samo "ja jesam" je iz prve ruke i ne traži dokaze! Drži se toga.

33. Oslobođenje nije postignuće već stvar hrabrosti, hrabrosti da veruješ da si već slobodan i da delaš u skladu sa tim.

 

34. Kada znaš ono što jesi, ti ujedno i jesi ono što znaš. Između bivanja i znanja ne postoji jaz.

 

35. Nema šta da se uradi. Samo budi. Ne čini ništa. Budi.

 

36. Svako iskustvo je privremeno, ograničeno i iluzorno. Sama realizacija nije iskustvo. To je otkriće bezvremenog faktora u svakom iskustvu. Svest je ono što čini svako iskustvo mogućim.

 

37. Sve dok budeš bio zainteresovan za ovaj manifestovani svet, nećeš imati vremena da odeš to korena. Koren je ta svest koja se pojavila kada si bio dete. Svest koju imaš sada ista je kao ta dečija svest; zadrži se na tome, to je dovoljno.

 

38. Ne čini ništa osim ovoga: nemoj da identifikuješ svest sa telom. Nema potrebe ni za kakvom spiritualnom vežbom osim da budeš svestan činjenice da se sve dešava samo u ovoj svesti. Možeš samo osećati svest, ne možeš je videti. Ti je znaš; ti znaš da jesi.

 

39. Ništa što bih ti rekao ne može ti koristiti u ovom svetu i zato ti kažem samo ono što jesi. Ako tražiš tu vrstu mira koja je neprocenjiva možeš je naći samo ako se ustoličiš u svesti sa čvrstim ubeđenjem. Pod ubeđenjem podrazumevam ubeđenje u koje se nikada ne sumnja, koje je čvrsto, nikada poljuljano ni uzdrmano - imaj takvu vrstu ubeđenja u svoje postojanje. Ne misli ni na šta drugo, nemoj se moliti ničemu drugom.

 

40. Nevolja je u tome što svi žele da steknu znanje o Jastvu bez napuštanja identifikacije sa telom, a to je kontradiktorno. Napusti ovu identifikaciju i sve će biti jednostavno.

 

41. Svako mora umreti, zato umri u svojoj pravoj prirodi. Zašto umreti kao telo? Nikada ne zaboravi svoju pravu prirodu. To možda mnogi ne mogu prihvatiti, ali to je činjenica. Ako već moraš imati ambiciju, neka to bude najviša, tako da baš u trenutku smrti budeš Apsolut. Odluči to sada čvrsto, sa sigurnošću i ubeđenjem. Tigar ti se približava: ti znaš da je smrt neizbežna ako te napadne. Zašto umreti kao kukavica? Napadni ga i možda će pobeći. Ali ako tigar samo prolazi pored tebe, nemoj ga napadati bez potrebe! Samo ako je apsolutno neophodno, skoči na njega.

 

42. Pusti telo i um da rade svoj posao, ali znaj da taj koji radi nisi ti - ti si osećaj prisustva.

 

43. U ovom konceptu prostora i vremena nalazi se sveukupna manifestacija u kojoj ti sebe smatraš za nešto odvojeno. Nema ničega odvojenog; ti si deo funkcionisanja celokupne manifestacije.

 

44. Vrati se na izvor: pre nego što se ovaj koncept bića "ja jesam" pojavio, koje je bilo tvoje stanje?

 

45. U tom stanju znanje je apsorbirano u znanju, ali znanje nije svesno sebe. Za takvo nešto je potreban instrument, a svest je taj instrument. U svesti, svest je svesna sebe, ali u stanju koje prethodi pojavi svesti, ko je tu i pomoću kojeg instrumenta on može biti svestan. U tom stanju koje nije umrljano ničim, nema uslovljenosti. Uzmimo npr. prostor. U prostoru su i mrak i svetlost; prostor postoji bilo da su tu mrak ili svetlost. Na isti način stanje pre svesti je uvek tu. Upravo sada ono je tu. Ono je srž svega. Čovek od znanja je onaj koji obitava u tom prostoru uprkos telu i umu.

 

46. Ne postoji razlog niti zakon uzroka i posledice za funkcionisanje ove univerzalne svesti. Zašto se nešto dešava u određeno vreme ne može biti objašnjeno u ovom dualističkom stanju. Mi možemo samo posmatrati funkcionisanje, ali ne možemo naći razlog bilo kojeg dešavanja. Da smo imali ikakvog izbora pri uzimanju ovog tela-svesti, ko bi bio toliko lud da ga prihvati. To je samo zato što nema nikakvog izbora, sve je spontano. Patnja se također mora prihvatiti zato što je ona deo sveukupnog funkcionisanja i ne postoji entitet koji može išta da bira.

 

47. Ti dolaziš ovde kao individua očekujući da ćeš dobiti nešto od mene, eto gde greška nastaje. Ne postoji nikakva individua, pa kako onda ja mogu da učinim nešto za nepostojeću individuu. Tvoja prava priroda se ni u čemu ne razlikuje od moje. Ovo dešavanje je samo dešavanje koje je došlo i koje će proći.

 

48. Ako neko oseća potrebu da mokri, on jednostavno treba da se pomokri; to nije ništa posebno, to je običan proces mokrenja koji se dešava svakome, ali ti uvek misliš da se tebi dešava nešto posebno kao individui.

 

49. Jednostavno budi to što jesi, nemoj da umišljaš ili stvaraš predstave. Tvoje telo i tvoja slika o sebi se neprekidno menjaju tokom celog života. Niti jedna od tvojih predstava nije se zadržala trajno. Nakon dvadeset pet godina tvoje telo će izgubiti ovaj izgled i imaće izgled stare osobe; kasnije će i taj izgled nestati. Da su ove predstave stvarne, one bi se održale; one su nestvarne. Princip "ja jesam" nema dizajn, boju niti formu. Pomoću ovih formi mi uživamo ili patimo, ali ništa nije stvarno; koje god iskustvo da imaš ono nije stvarno.

 

50. Bilo da plačeš ili se smeješ, to je predstava samo za taj trenutak - sledećeg trenutka sve se menja. Neki ljudi su veoma dobri u plakanju, žalosti ili kukanju, ali samo za taj trenutak. Dokle god postoji telo, ovaj prolazni šou će biti tu, neprekidno se menjajući, dok se konačno i ova svest kroz koju vidiš svet ne prekine. Ovom telu i ovoj svesti dani su odbrojani.

 

51. Osnovna stvar - da ti nisi telo - mora ti biti jasna sada. Ti radiš u svetu i misliš da ti obavljaš taj posao, ali ono što se zapravo dešava je ovo: životna sila kada se pojavi u obliku misli i reči, postaje um, tako da je ova energija uma, životna sila uma, ta koja je princip delanja. Biće, svest, je Bog koji svedoči životnoj sili i delanju uma. On se ne meša, on samo svedoči. Razlog tvoje nesreće je u tome što misliš da ti išta radiš.

 

52. Čak je i boravak u svesti vremenom ograničen. Ono što sam nekada voleo sada više ne želim, pošto sam svestan svoje prave prirode. Ova svest mi više nije potrebna čak ni pet minuta. Da si kojim slučajem sada na samrti ti bi bio spreman da daš gomilu novca da bi produžio svoj život samo pet minuta. Ja ne dajem ni pet para za to. Ja sam izgubio svu ljubav prema ovom manifestovanom svetu.

 

53. Moje sopstveno iskustvo je da se zapravo nikada ništa ne dešava u ovom svetu. Tragalac, traganje i traženo - nijedno od ova tri stanja nije stvarno. Ništa se ne dešava - sve što se odvija u svetu je obmana.

 

54. Ja sam shvatio svoju prirodu: ona je uvek živa, ali ne tako kako svi misle. Ja ne želim da živim u ovom životu pomoću znanja subjektivnog sveta ili iskustva subjektivnog sveta. Ljudi mi govore da moram da živim, ali ja neću da živim tako. Ja sam živ zbog svoje sopstvene prirode: ona je tu, ja sam tu samo zbog postojanja. Moje pravo stanje, koje je potpuno i nepodeljeno, je izvan rođenja i smrti. Mene, telo i um nikada ne ograničavaju. Ja sam bezgraničan.

 

55. Ja, Apsolut, nikada nisam imao iskustvo da sam živ, a sada imam iskustvo da sam živ i sve ove nevolje doživljavam kroz to ja-sam-živ iskustvo. To iskustvo je ograničeno vremenom i prostorom; ali jednom kada razumem celu stvar, shvatam da nikada nisam imao nikakvo iskustvo da sam živ.

 

56. Shvati šta govorim. Svest se javlja spontano. Jednom kada sam svestan sebe, ja znam da postojim i ja volim to postojanje; ja ne želim da me to postojanje napusti i upravo je to ono što me tera na borbu tokom celog dana dok me san ne savlada, a sve samo zato da bi ta ljubav prema postojanju bila zadovoljena.

 

57. A onda mi je Guru rekao kako zapravo stoje stvari: da je ova svest koju toliko mnogo volim samo jedna iluzija; da je ona osnovni uzrok cele moje nesreće, a moje pravo stanje je pre nego što se ona pojavila.

 

58. Shvati to duboko, intuitivno, izvan reči, ali isto tako shvati da ti to shvatanje ne može biti od koristi, jer se i ono nalazi u svesti, a svest je iluzorna.

 

59. Ovo je pravo oslobođenje: znati da si ništa.

 

60. Zašto brinuti? Čak i Apsolut ne zna sebe. Kada dođemo do zaključka da ti nisi, da ja nisam, za ono što preostaje kaže se da je Apsolut, ali sta je Apsolut? On se ne može opisati i zato ostaješ bez reči. I ja sam isto bez reči.

 

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak