Metode vladavine

 

Da bi ova mala grupa mogla da vlada velikom masom, mora da manipuliše njihovim umom i natera ih da sami budu poslušni i da rade u njihovom interesu. To je postizala manipulacijom verovanja masa, kontrolom uma, sistemom obrazovanja, i usadjivanjem implanata pojedincima. Osnovni princip takve vlasti je da se ljudi učine pasivnim, to se postiže strahom kroz stalno izazivanje nasilja, i usadjivanjem ubedjenja o krivici i žrtvi. Mentalitet žrtve se usadjuje kroz religijska učenja, hrišćanski bog (Isus) je u tu svrhučak i pretvoren u žrtvenog jarca da bi se ljudi s njim identifikovali. Religije su najstariji i najopštiji način na koji Drako utiču na ljude. Naravno, u religijama postoji istina, o Bogu, duši i nebeskim stvarima, ali to je zato što samo duhovna istina može da deluje na ljude da im se priklone, jer su ljudi izvorno duhovna bića. Da je sačinjena samo od laži ne bi delovala. Stoga, religije govore istinu, iako ne svu, veliki deo je iskrivljen, ali te religije su načinjene po Drako modelu i vode ih sveštenici koje su hibridni vladari postavili. Oni kontrolišu istinu i manipulišu njome.

 

Sve judeo-hrišćanske religije na Zapadu, uključujući i Islam, svi paganski kultovi i sve sekte, nastali su njihovim delovanjem, pre svega Hrišćanska crkva u Rimu. Jehova je tehnološka projekcija kojom su upravljali Greysi, njegove manifestacije takodje. Otuda on jako voli ljudske žrtve. One su hrana Drakoa. Katolička crkva je danas njihov direktan naslednik, dok se Pravoslavna crkva otcepila zbog toga što su je na istoku preuzeli uticaji ljudskih rasa (Tau Ceti, zaslužni za slovensku rasu, inače neprijatelji reptoida, i ’Nordijci’ ili Plejareni sa Plejada). Stara Hebrejska religija nastala je pod drugim uticajima, od Sirius A bića, tehnološki najnaprednijih, koji su kontrolisali Staroegipatsku civilizaciju (Kabala je nauka Sirius A bića, ali do nas je doprla samo delimična i uprošćena verzija Kabale, nisu nam dali celu verziju. Putanje medju sefirotima su malo drugačije, kao i boje i vibracije.) Starih Hebreja više nema, a današnji Jevreji su 90% potomci Hazara, hibridne, genetski modifikovane rase od strane reptoida. Današnje manipulacije reptoidne rase ogledaju se u tome što su njihovi genetski doterani naslednici i sluge vlasnici gotovo svih velikih medija i centara ekonomske moći i obrazovanja. Svi su Hazarskog ili Feničanskog porekla. Evropska aristokratija je uglavnom Feničanskog porekla, dok 60 su finansijski moćnici Hazarskog, mada i oni imaju neke plemićke titule koje su sami sebi dodeljivali.

 

Najlakše je prepoznati Drako uticaje u religiji i obliku vladavine po ritualima. Svaki ritual služi programiranju uma ili za dolaženje u kontakt sa onim što um programira. Rituali u kraljevskim procesijama i verskim obredima u Vatikanu, na primer, najbolji su primer Drako mentaliteta koji je usadjen ljudima - iako je tako očigledna njihova infantilnost, gluma i laž.

 

Svaka religijska učenja su dvostruka, sadrže istinu i laž. Pomešani su tako da ih jedino svojom zrelošćučovek može prepoznati i razlučiti. Istina i laž su pomešani zato da bi sečovek naveo da sam prepozna istinu svojom zrelošću sledeći princip slobodne volje. Da su religijske istine date u celosti ičovek ih tako dobio na gotovo, postigao bi se suprotan efekat: one nikada ne bi postale lično svojstvočovekovo, niti bi bio ispunjen princip slobodne volje na kome počiva cela priroda i razvoj ličnosti. Upravo je to najčešće korišćen metod obmane: da se religijske 'istine' daju na gotovo, da se prikazuju i nameću bukvalno kroz crkvenu dogmu, tabue, izdiktirane 'zakone' i 'otkrovenja', da se Bog sam otkriva i nameće. Cilj svega toga je izazivanje kontraefekta. To je način da se ljudi obmanu, da te istine projektuju van sebe u neki kvazi božanski autoritet i odvrate od toga da ih otkriju u sebi. Bog je tu već dat kao gotov proizvod i ne treba se, čak i ne sme, tražiti. Treba mu samo biti pokoran.

 

Sama definicija Boga stvara apsurd postojanja crkava i religija. Naime, Bog je Apsolut, sve što postoji, samo postojanje, ono što Jeste (izvorno: ’Onaj koji jeste ono što jeste’). Otuda ima li većeg apsurda osnivati religije i verovanja u ono što jeste, u samo postojanje? To može jedino biti način da se putem simulacije i simulakruma (prividom i iluzijom) prikrije ono što jeste.

 

Tako je Biblija napisana pod kontrolom hibrida iz Rima, Stari zavet je ranije sastaviločetvoro ljudi od izmišljenih priča i istorijskih zapisa koje su Leviti doneli iz Vavilona. Mojsije uopšte nije postojao, njegov život je falsifikat Sumerske priče, ni ’pošasti u Egiptu’ nisu se nikada dogodile, ni 'progon' iz Egipta, ni kralj David nije postojao, ni Solomon, priča o potopu i Noju je Sumerska priča. Avram potiče iz Sumerskog grada Ura. On je jedan od semitskih kraljeva koji su vladali Egiptom skoro jedan vek pre 3.500. godina, dok nisu isterani i vraćeni u Kanan, današnji Izrael (to je bio tajčuveni 'progon iz Egipta'). Egipćani su ih zvali Habari, danas su poznati kao Hebreji. Avram je u tom periodu njihove vlasti zapravo bio faraon Amenemhet I. O tome postoje dokazi u papirusima i njegovoj grobnici koja je zatvorena za posete. Sumer je bio kolevka hibridizacije Drakona i ljudi pa su tako i Leviti bili hibridi. Svi tekstovi Starog zaveta su Sumerskog porekla i sa nešto Staroegipatskog uticaja. Identičnost stila i jezika pokazuje da je većinu tekstova Starog zaveta pisalo samo nekoliko osoba na istom zadatku. Novi zavet je (zajedno sa Starim ) u potpunosti nastao u Rimu. Napisalo ga je šestoro ljudi iz Rima i Grčke, ne apostola većčlanova familije Pison i pisac Plinije Mladji – na osnovu nekih delova učenja pravog Isusa koja su zapisana od strane njegovih učenika, poznata kao ’Gnostička jevandjelja’. Bili su dovoljno slobodni i kreativni da u novozavetne tekstove ubace sva imena svoje familije i prijatelja. Car Konstantin nikada nije bio hrišćanin većje pripadao mitraizmu i svoj kult Mitre je samo prekrstio u hrišćanstvo. To je mogao tako 61 jednostavno da učini zato što hrišćanstvo sadrži sve elemente mitraizma: sin božiji koji bezgrešno dolazi na svet od device da spase ljude,činičuda, biva progonjen, razapet i sahranjen da bi nakon tri dana vaskrsao iz groba. To je Sumerski mit o Tamuzu koji je kasnije postao Mitra.

 

Judeo-hrišćanske religije su bile stvorene na početku masovne kontrole ljudi kada se nije koristila tehnologija, većsamo ideologija. Danas su se uslovi izmenili pa i metodi kontrole moraju da se menjaju u skladu sa tehnološkim napretkom Novog doba. Zato dolazi do sukoba starih (versko-ideoloških) i novih (tehnoloških) metoda kontrole ljudi koji se vidi po napadima na tradicionalne crkve, ili njihovim razgradjivanjem osnivanjem sekti, ili direktnim rušenjem njenih postavki 'otkrivanjem' raznih istorijskih 'istina', skandalima itd.

 

Novije doba donosi nove oblike kolektivne kontrole koje se sprovode na najmanje osam načina.

 

1. Preko hrane i pića , genetski modifikovanih, sa raznim nepotrebnim aditivima i otrovima koji slabe imunološki sistem. Prepoznaju se po žestini reklamiranja, dobar primer je nervni otrov aspartam u Orbit žvakama, u svim 'dijetalnim' sokovima i vitaminima. Rašireno je i trovanje putem fluora u pastama za zube, hlora u vodi. Lažnim informisanjem o zaštiti zdravlja ljudi se navode na štetne aktivnosti, kao na primer ’zaštita od UV zračenja’. Žlezda hipofiza koja je ključna za rad mozga i svih ostalih žlezda, u potpunosti zavisi od priliva UV zračenja koja joj pristižu iz očiju. Zato se ona i nalazi iza očiju. Bez priliva UV zraka rad hipofize se deformiše, a pad imuniteta je prva posledica. Medjutim, masovno se širi lažni strah od sunca, od UV zračenja i metodi zaštite. (Opasni su samo neki delovi spektra UV zraka kada se izdvoje.) Pri tom ne pomažu ni statistički podaci koji pokazuju da još niko nije stradao od UV zraka, da rak kože dobijaju ljudi koji se ne izlažu dovoljno suncu i to na onim delovima tela koji se nikada ne sunčaju. Fluor je jedno od najvažnijih sredstava pomoću kojeg se manipuliše ljudima. Fluor deluje na smanjenje inteligencije i kritičkog rasudjivanja, kalcifikuje hipofizu, izaziva sterilnost, a naročito povećava pasivnosti i podložnost autoritetu – pored drugih otrovnih svojstava, jer svi fluoridi su otrovi. Zato su fluor davali logorašima u Sovjetskim i nacističkim logorima. Svakako ne zbog "zdravlja zuba". Zato ga i danas nameću svima preko pasti za zube i vodovoda.

 

2. Preko vakcina, lekova i lažnih vitamina . Većina lekova je nepotrebna i napravljena tako da samo potiskuju simptome, a ne leče uzroke, da produže lečenje i povećaju zaradu farmaceutskoj mafiji. Pravi lekovi se zabranjuju, instituti koji ih otkrivaju se zatvaraju a pojedinci koji ih promovišučak i ubijaju. Vakcinacija dece izaziva slabljenje imunološkog sistema - alergije, astma, dijabetes, autizam i leukemija, sve autoimune bolesti samo su neke posledice vakcinacije dece i te bolesti se sve više uvećavaju medju vakcinisanom decom, umesto da se smanjuju, takodje slabe i neke više sposobnosti percepcije koje bi deca imala da nisu vakcinisana. Neka deca i umiru od vakcinacije koja se svuda zakonski nameće iako bolesti od kojih navodno štite i ne postoje ni na kontinentu na kome žive, ili napadaju samo rizične grupe odraslih (hepatitis B). U siromašnim zemljama Afrike gde vakcinaciju sprovode lekari UN-a, ne samo da bolesti nisu suzbijene, nego je zabeležen pravi 62 genocid nad stanovništvom posle njihove vakcinacije tako da više ne postoji nikakvo poverenje u 'bele lekare koji donose smrt'. 23 Imunizacija se uopšte ne postiže vakcinacijom. To je laž. Imuni sistem počinje u probavnom i respirativnom sistemu. Ako se on zaobidje direktnim ubrizgavanjem virusa u krv, tada se ruši imuni sistem i dolazi do autoimunih bolesti i niza poremećaja. Tome doprinose i tečnosti oko virusa u vakcini, a to su teški metali i otrovi (živa, aluminijum, formaldehid, konzervansi...). Oni se talože u mozgu deteta i ne deluju odmah, aktiviraju se tek kada dete sazri i počne da koristi te funkcije mozga. Tada izazivaju poremećaje. Zato lekovi i vakcine nemaju direktno negativno dejstvo i teško ih je ustanoviti kao uzročnik bolesti. Da je tako, lako bi se otkrilo. Vakcine za jednu bolest izazivaju sasvim drugu. Takodje ne deluju na sve ljude podjednako, većna odredjeni procenat ljudi odredjenog genetskog profila.

 

3. Preko elektronskih talasa koji se odasvud odašilju, od HAARP-a na Aljasci do predajnika za mobilne telefone. Postoje talasi koji direktno utiču na raspoloženje, mišljenje i ponašanje ljudi jer su uskladjeni sa moždanim talasima. U masovnu elektronsku kontrolu spadaju i mikročipovi. Oni su se koristili u individualnom programiranju ljudi, ali u novije vreme, napretkom nano-tehnologije, sve više se koriste i za masovnu kontrolu. Ubacuju se preko vakcina. Metod Iluminata je bio da najpre preko medija i svojih ljudi iz crkava podignu hajku na velike i stare RFIDčipove i bar kodove sa svim apokaliptičnim biblijskim asocijacijama, da bi ljudi stekli iluziju da su prozreli njihovu nameru i zato "neće da sečipuju". Aliće primiti vakcinu protiv nekog gripačija epidemija je namerno stvorena, milom ili silom, jer je to "u njihovom interesu" – i u toj vakciniće biti nano-čipovi nevidljivi golim okom.

 

4. Preko propagande sa svih medija. Ta je metoda najbanalnija ali i najdelotvornija. Suština medijske manipulacije je kontrola imaginacije, zamena fikcije i realnosti do te mere da realnost postane fiktivna i kontrolisana na isti način kao što se kontroliše fikcija, naravno, od strane onih koji kontrolišu medije. Filmska industrija je najviše zastupljena jer objedinjuje više oblasti percepcije (audio, vizuelnu, intelektualnu kroz dramski sadržaj, prenos ideja i dr.). Tako se, na primer, svi realni problemi rešavaju na fiktivan način, u filmu, i pasivni posmatrači imaju iluziju da se zaista nešto rešilo – kao u snu. Filmovi obradjuju sve teme realnog života i nameću iluziju da su samim tim oni i rešeni. Tako se izjednačuje fikcija i realnost. Da bi se to izjednačenje postiglo medijima se stalno nameću neki modni trendovi i obrasci obožavanja, verovanja i ponašanja. Sve se svodi na obrazac. Suština imaginacije je imitacija, imaginacijom imitiramo realnost, to je pozitivno kada je kreativno i svojevoljno, ali kada je pasivno i nametnuto tadačovekačini nesvesnim imitatorom. Kada fikcija nametnuta medijima potpuno ovlada umovima ljudi, tada Drako-hibridi imaju svu moćnad njima. Na koji način fikcija zamenjuje realnost dovoljno detaljno je u svome delu Simulakrumi i simulacija izneo Žan Bodrijar (Jean Baudrillard, Svetovi, Novi Sad, 1991). Neophodno ječitati Bodrijara da bi se razumelo očemu ovde govorimo. 23 O istorijatu vakcinacije i pravom delovanju vakcina videti na http://www.ivantic.net/Zdravlje.htm Takodje u izuzetno dokumentovanoj knjizi Vens Ferel: "Vakcine, novi genocid", Metaphysica, Beograd, 2008. 63 Holivud je potpuno u rukama Iluminata i kroz filmove se puštaju mnoge istine o vanzemaljskim uticajima na ljude (Dosije X, John Carpenter, David Lynch), ali i mnoge dezinformacije i laži koje treba da navedu ljude da prihvate Drako uticaje i bića kao dobre spasitelje (Steven Spielberg). Oni zapravo kroz filmove puštaju sve istine o sebi i svemu što rade, ali ne cele, od njih stvaraju mit i ’teorije zavere’, tako da kada neko pokuša da iznese neku pravu informaciju o njima ljudi to odmah povežu sa većvidjenim filmovima i ismevaju samu istinu i onoga ko je iznosi, tvrde da je to većvidjeno u tom-i-tom SF filmu, ili da je to ’teorija zavere’ i sl. Od svega stvaraju virtuelnu realnost, i iznošenje problema i rešavanje problema odvija se u virtuelnoj realnosti. Cilj im je da ljudi ne razlikuju realno od mašte, od virtuelnog koje im je nametnuto. Tadaće njihova vladavina biti potpuna. Posebno su na udaru deca. Gotovo da i nema animiranog filma bez nekih vanzemaljskih nakaza i programskog uticaja. Treba razumeti da oni zapravo ne skrivaju istinu jer znaju da se istina ne može sakriti. Oni obmanjujučovekov um tako da ne vidi istinu ni kada mu je pred očima. Oni se bave manipulacijom uma, a ne skrivanjem istine . Koliko se oni ne skrivaju vidi se po njihovoj heraldici, njihovim porodičnim grbovima koji su ispunjeni drakonskom simbolikom, zmijama i aždajama.

 

5. Preko muzike. Ljudi nikada nisu sami odlučivali kakvuće muziku slušati.

 

6. Zagadjenjem vazduha i prirodne okoline . To se oduvek činilo namerno i sistematski.

 

7. Preko obrazovnog sistema . Kada je 1662. godine osnovano Kraljevsko društvo u Londonu, od strane najvećih magova i alhemičara toga doba (Francis Bacon, Isaac Newton, Andrew Michael, Elias Ashmole, John Byrom...) stvorena je 'savremena nauka'. Ta Iluminatska institucija i danas postoji i ona diktira celom svetu šta je 'prava nauka' i kao takva se uči u svim obrazovnim ustanovama i primenjuje, a šta je 'nenaučno' i kao takvo se osudjuje. Suština te nauke je materijalizam, učenje da je realno samo ono što je empirijsko,čulima opažano i merljivo. Za osnovu je uzeta Aristotelova logika, dok je Platonov svet ideja ostavljen da zadovolji filozofske potrebe. Sve ezoterične nauke su proterane iz javnog života i proglašene ilegalnim (istovremeno i sinhronizovano s ovim ’naučnicima’ i crkva je pobila milione ljudi koji su poznavali drevna znanja pod optužbom da su se bavili ’veštičarenjem’). Time su se sakrile sve istine o višim dimenzijama bivstvovanja i pravimčovekovim potencijalima. Tako ječovekom bilo lakše vladati jer mu je um bio zatvoren samo načulno i materijalno područje, bez uvida u više dimenzije uzročnosti i delanja. Znanje o tim višim dimenzijama ostalo je pod kontrolom vladara. To je imalo i drugu funkciju, naime, da sečovek natera da nauči fizičke zakone od početka i da postepeno sve bolje upozna sve više zakone. To nikada ne bi mogao da učini da se stalno oslanjao na alhemiju i magiju. Zahvaljujući takvoj prinudi koju su Iluminati sproveli kroz nauku (i crkvu),čovek danas može da stvara neverovatne tehničke proizvode svojim rukama i znanjem jer poznaje ceo proces proizvodnje, a ne očekuje da mu gotovi proizvodi magijskim umećem padaju s neba. Treba spomenuti i manipulaciju vremena. Kalendar i merenje vremena je suviše važno da bi bilo prepušteno nesvesnim ljudima koje treba kontrolisati. Vreme je odraz interakcije prostornog zbivanja, i onaj ko poznaje vreme zna i zbivanja. Zato 64 je kalendar i merenje vremena danas netačno. Prava godina ima 13. meseci, a svaki mesec 28. dana. Kalendar od 13. meseci temelji se na 13. meseca od po tačno 28. dana svaki –četiri nedelje svakog meseca. Svaki dan u nedelji u svakom mesecu je potpuno isti za sve mesece. To znači da u godini ima 52. savršenih sedmica. Ali 13x28 ili 52x7 je 364. Godina ima 365. dana i zato u Kalendaru od 13. meseci taj 365-ti dan u godini nije dan nijedne sedmice, niti jednog meseca uopšte. To je ’Dan izvan vremena’ i proslavlja se 25. jula.

 

8. Kontrolom finansija. Ranije metode vladavine grubom silom, oružjem i lancima na robovima, zamenjene su finijim i mnogo efikasnijim metodima porobljavanja. Pored većopisanih mentalnih, kojima se postiže to da ljudi uopšte ne vide da su porobljeni, pačak i da samičuvaju svoje ropstvo, stvorena je i finansijska kontrola. Bankarski sistem je kriminalan jer banke uopšte ne raspolažu novcem s kojim manipulišu. Obavezna rezerva je oko deset posto, i ona se ne izdaje, što znači da poslovičnih devedeset procenata finansija s kojim banka trguje je fiktivno i sastoji se od uloga samih gradjana i njihovih kamata. S tim novcem banke manipulišu, sa novcem samih klijenata, prebacuju ga od štednje i kamata jednih do zajmova drugih, i uzimaju razliku. Na osnovu tudjeg i fiktivnog kapitala samo banke stiču realnu dobit od naplaćenih kamata i oduzete imovine. Klijenti su uvek u gubitku. Ta prevara je zakonski podržana jer i sudovi podržavaju bankarske tužbe i potraživanja od dužnika, iako su im banke izdale tudjnovac, ne svoj. Zato kada bi sve štediše došle da odjednom podignu svoj novac koji su ostavile u banci, banke ne bi imale taj novac. Dale su ga drugima kao kredite koji još nisu otplaćeni. Suvišno je reći da nikakav ugovor nisu banke potpisale sa ulagačem da imaju pravo da njegov novac pozajmljuju drugome za kamatu.

 

To bi bili metodi kolektivne kontrole ili programiranja. Kolektivno programiranje se obavlja kroz akademsko obrazovanje i medije, religijska verovanja i masovnu kulturu, još više nekulturu, šund i pseudokulturu. 24 Stari religijski obrasci kontrole sve više se zamenjuju ovim novim 25 tehnološkim metodama kontrole i to je izvor većine današnjih ’sukoba civilizacija’. Ove metode kontrole imaju za svrhu da ispune zakon suprotnosti, naime, one treba na negativan način da nauče ljude pozitivnim vrednostima: šta je zdrava hrana, koji su pravi lekovi, kakve su sve manipulacije preko medija moguće, kako bi trebao da izgleda pravi obrazovni sistem, značaj ekološke ravnoteže itd .čovekov razvoj je takav da mora prvo da iskusi negativne aspekte realnosti da bi sam svojom voljom došao do pozitivnih i pravih vrednosti. Da su mu prave vrednosti date odmah i spolja, postigao bi se kontraefekat, ne bi ih cenio niti razumeo njihovu pravu prirodu. To je sve iskušenje 24 Obilje dokumentovanih informacija i detalja o ovoj temi mogu se naći u delu Dejvida Ajka (David Icke), posebno u njegovoj knjizi Najveća tajna (The Biggest Secret) . Jedine greške koje su tu prisutne odnose se na njegovu tvrdnju da Isus nije postojao kao istorijska ličnost – otkrivši sve obmane oko stvaranja Novog Zaveta on je odbacio i postojanje samoga Isusa – što je netačno, Isus je postojao. Druga greška mu je tvrdnja da su ljudsku vrstu stvorili Annunnaki o kojima govore Sumerski zapisi a koje je preveo Zaharija Sičin (Zecharia Sitchin). Kao što smo videli, Annunnaki su stvorili samo crnu rasu u Africi i otišli sa Zemlje pre oko 15.000. godina. Posle njih su došli Drakoni i stvorili hibridne loze vladara. 25 Detaljnije o svemu ovome videti u knjizi “The Universal Seduction”, od grupe autora pod nazivom Angelico Tapestra, izdavač: The Rose Garden, 2004. 65čovekove slobodne volje i lične zrelosti. Ako ona padne na ovom ispitu, Drako- hibridi dobijaju svoj plen.

 

Ljudi nisu svesni šta rade, i samo zato čine zlo. Ljudska suština je čisto dobro. Ali većina toga nije svesna i zato ne ispoljava tu svoju suštinu. Sve što je zlo nametnuto je nesvesnom čoveku. Zato sile koje mu nameću svoj uticaj, održavajučoveka nesvesnim i one proizvode svo zlo kroz nesvesnog čoveka. Zato što je i posmatrač nesvestan, on pripisuje ljudima delanje koje nije njihovo. Samo nesvestan čovek misli da drugi ljudi "čine" zlo, i zato ih osudjuje. Jedino kada čovek sebe osvesti vidi da su drugi nesvesni, da ništa ne rade po svojoj volji koju i nemaju, da zločine ili ako su direktno opsednuti (najveća zla), ili pod indirektnim uticajem, imitacijom ili navikom mehaničkog ponavljanja većranije primljenog uticaja. Sile koje ljude opsedaju da čine zlo, i tako se hrane njihovom energijom, upravo zato i postoje: da nesvesnost čovekovu na taj način učine vidljivom kako bi je čovek postao svestan. Bez aktuelizacije nesvesnosti čovek je nikada ne bi postao svestan. Njihov posao je vrlo važan: aktuelizacija nesvesnosti radi osvešćenja. Zato su te negativne sile stvorene zajedno sa čovekom.

 

Upravo zbog božanskog potencijala u nama privlačni smo bićima koja nisu oličenje božanskog, koja nemaju božansku moćstvaranja kao mi. Ona koriste naš stvaralački potencijal u svoje svrhe, kao dobrog konja. Tako i treba da bude. Uvek kada ne koristimo svoj božanski potencijal, ili ga koristimo za svoje individualne i kolektivne iluzije, a ne zbog njega samog - kao oličenje dobrote i svesti koja sve omogućava - koristiće ga neko drugi, često i protiv nas, jer ga ne zaslužujemo.

 

Uporedo sa ovim metodama sistem vladavine se zasniva na većspomenutom održavanju straha i nesigurnosti kroz stalne ratove koji se uvek smišljeno izazivaju periodično kada se za to ukaže potreba, i usadjivanjem mentaliteta žrtve. Politički ciljevi se postižu na par načina. Prvi je korak-po-korak, kada se neki krupniji cilj, koji ne bi bio po volji naroda, postiže tako da se prvo učine neki manji koraci koji naizgled nemaju ništa zajedničko dok se njihovi efekti ne saberu u željeni cilj. Primer za to je stvaranje Evropske unije. Drugi metod je akcija-reakcija-rešenje. Da bi postigli neki cilj za koji znaju da ga narod ne bi prihvatio, kao na primer rat protiv neke države, Iluminati prvo stvore problem, kao što je 'teroristički napad' koji sami izvedu a javno optuže tu državu; to izazove reakciju kod javnosti i zahtev da se 'nešto učini' kao adekvatan odgovor i rešenje problema, a to je upravo ono što bio željeni cilj. Primeri za to su Hitlerovo paljenje Rajhstaga i ’teroristički napad’ na WTC 9/11. 26

 

Postoje i metode individualne kontrole i programiranja koje podrazumeva individualnu manipulaciju ljudima, ugradjivanje mikročipova koji se ubacuju ljudima voljno ili nevoljno preko vakcina, ili prilikom otmica. Mikročipovima u telu daljinski se kontroliše raspoloženje i stanje svesti, pa i vitalne životne funkcije, ne sadrže oni 26 http://www.ivantic.net/Ajk_i_zavere.htm 66 samo brojeve bankovnih računa i šifre za otvaranje brava, kako to naivni zamišljaju. 27 U razvojčipova za ljudsku upotrebu i njihovu propagandu ulaže se toliko mnogo energije i sredstava da je to samo po sebi dokaz da oni sadrže mnogo više od funkcije ličnih dokumenata i ključeva.

 

Ljudi se individualno programiraju otimanjem u detinjstvu, tokom sna ili na javi, tehnologijom je to moguće izvesti i kroz zatvorene prostorije tako da niko ne primeti. Programiranje se vrši torturom usled koje se um cepa na delove s kojima je moguće manipulisati svakim posebno. Um se može podeliti najviše na 2.197. delova. Svako ko je programiran ima ičipove kojih ima razne vrste: za praćenje, mentalnu i emocionalnu kontrolu, audiočipove preko kojih subjektčuje glasove za koje misli da su ’božija poruka’ baš njemu namenjena. Danas je individualno programirano oko 2% od celokupne populacije ljudi na Zemlji. Samo u Americi oko 14 miliona ljudi. Mesta za individualno programiranje su podzemne baze, ali i zatvori i bolnice za mentalno bolesne. Najveći centri za kontrolu uma u USA su: Montauk (danas zatvoren), Area 51, Santa Fe, Yelm, Mount Shasta i Sedona. Psihijatrijske ustanove su pune žrtava kontrole uma koji nisu potpuno uspeli.

 

Istorija programiranja je vrlo stara, sve drevne kulture imaju metode inicijacije koje nisu ništa drugo do programiranje mladog uma, pričemu su iskušenja bola i patnje i upotreba droga svuda prisutni kao osnovni elementi tih metoda. Tako se obezbedjivalo da mladičlan zajednice bude poslušan i da nastavi tradiciju.

 

Pored ovih programa za društvenu, kolektivnu kontrolu, posebni programi obradjuju pojedince koji nesvesno treba da obave neki posao za sprovodjenje planova Iluminata.

 

Ti programi imaju sledeće nazive:

 

- Bluebird (pokrenut 1949. g. osposobljavanje osoblja da imaju savršeno pamćenje i da ne odaju važne informacije neprijateljučak ni pod mučenjem). Ovo programiranje je radjeno na psihijatrijskim klinikama u Mt. Sinaj, u Bostonu, Detroitu, Minnessoti, u klinici Mayo i u Nacionalnom institutu za zdravlje.

 

- Articoka (1951) Programiranje cepanjem uma pomoću droga (LSD, natijum- pentatola, i programiranje sa hipnozom u kombinaciji sa narkoticima i lekovima (bulbocapmine – izaziva stanje zombija, s njime se eksperimentisalo na zatvorenicima i studentima, od kojih su mnogi ostali s oštećenim mozgom).

 

- MK Ultra (1962) Zajednički projekt koji obuhvata više projekata i njihovo finansiranje. Poznat i kao MK Delta namenjen vojsci. U tom se projektu koristila radijacija, elektrošokovi, psihološka obrada, socijalne prinude, mučenja, i oko 139 droga.

 

- Monarch program (započet 1940) Stvaranje seksualnih robova za seksualno uživanje i iživljavanje predsednika, političara i drugih moćnika. Takozvani 27 http://www.ivantic.net/cipovi.htm 67 'predsednički modeli'. Radi se o deci programiranoj torturom od rodjenja, pričemu učestvuju i njihovi roditelji koji rade za Iluminate i sami sučesto pedofili. Ti robovi služe i kao špijuni, kuriri sa savršenim pamćenjem, i za programiranje drugih subjekata putem seksa. Najpoznatija su dva primera takvog programiranja. Merlin Monro je bila uvek pod stalnim nadzorom kontrolora, služila je predsednika Kenedija, a kada je saznala previše bila je ubijena. Osim toga zašla je u godine kada programi iz detinjstva počinju da pucaju, i zato je morala biti uklonjena. Keti O' Brajen je danas najpoznatiji takav slučaj po tome što je uspela da se spase i obelodani celo ovo programiranje u knjizi Cathy O'Brien & Mark Philips: Trance Formation of America .

- MK Draco

- Hatter

- Reach

- MK Xeno

- Dancer

- Star Wars

- Star Trek

- Wizard Of Oz

- Fantasia

- Alice in Wonderland

- Aliens/Galaxies

- Castles/Knights (uvodno programiranje)

- Robin Hood - Ferris Wheel

- Hour Glass

- Candy Land/Shutes and Ladders

- Cities/States/Countries

- Foreign Language

- Peter Pan

- Tornado/Cyclone (prebacivanje ličnosti s jedne na drugu)

- Earthquake

- Porcelain Doll (žene izuzetne lepote doterane šminkom koje obavljaju poslove za važne ljude.)

- Beehive

- Garden/Flowers

- Twinning (specijalan program)

- Watchtower (program praćenja i nadgledanja uvek i svuda)

- End Time programming. Specijalan program iščekivanja "kraja sveta" zasnovan na biblijskom programiranju, a radi se zapravo o kraju jedne epohe vladanja Iluminata i započinjanje druge. Programirani treba da im pomognu u tome.

-Green Star/Alien Invasion programming. Specijalan program lažne invazije vanzemaljaca. Osobe programirane s njim treba da se aktiviraju kada počne lažna invazija vanzemaljaca kojuće inscenirati Iluminati: Greysiće javno sleteti i pokazati 68 se da bi ljudi prihvatili postojanje reptoida kao dobrih spasilaca. Programirani sa ovim programomće biti podrška ovom scenariju, širiće oduševljenje o dobrim vanzemaljskim reptilima medju ljudima kojiće biti sumnjičavi. NLO fanatici i udruženja su pretežno programirani ovim programom, kao i razni 'stručnjaci' koji drže predavanja o svemu ovome. Ovakva 'invazija' se neće odjednom dogoditi, ona se dogadja već duže vreme.

 

Često se proizvode posebni filmovi, ili se lansiraju drugi medijski proizvodi, koji imaju cilj da aktiviraju ljude koji su pod odredjenim programima.često im je i naziv isti, na primer, Star Wars i Star Trek sa istoimenim filmovima.

 

Svaka programirana osoba ima:

 

- Unutrašnji računar, mikročip koji prati njegove aktivnosti.

- Čuvara, demona nadzornika (’handler’, to je neko od bližnjih koji stvara uslove da se program odvija po planu, takodje je programiran, može biti i energetski entitet kao larva nalepljena na auru).

- Program samouništenja (samoubistvo u slučaju da bude otkriven).

- Lažno jezgro

- Unutarnjičasovnik

- Blokadu sećanja

- Delimične promene

- Ogledalo za preobražaj

- Boje, brojeve, slova

- Unutarnjeg programera

- Izveštavanje o izmenama

 

Ovo je sve upotrebljeno na ljudima u različitim zemljama. To se radi pomoću visoke tehnologije vanzemaljskog porekla na deci do uzrasta od 6-7 godina. Ona se uzimaju ili otimaju, obradjuju i vraćaju tako da se ništa ne može primetiti. Programiranje je dug proces koji zahvata način života individue i okolnosti u kojima živi. Torturom se njihova psiha pocepa tako da se usade odredjeni obrasci u nesvesno koji se blokiraju da ne budu otkriveni.

 

Programerske matrice su kocke od 13. odeljaka puta 13. odeljaka puta 13. odeljaka. U svakom od tih 2.197. odeljaka postoji program ili deo programa. Kocka 13x13x13 je izabrana jer je to ista hologramska matrica na kojoj je ova fizička realnost sagradjena. Psiha se može podeliti maksimalno na 2.197. delova. To se s vanzemaljskom tehnologijom radi precizno i kontrolisano. Kada se podela uma dogodi nekontrolisano zove se shizofrenija. Ona takodječesto nastaje kada program ’pukne’.

 

Obično se programiranje instalira na sledeće načine:

- ritualnim ceremonijama

- tehnologijom (čipovima)

- narkotikom - torturom (ovo može biti u skladu sa ritualnom ceremonijom ičipovima) - zvukovima

- svetlom ili bojama 69

- korišćenjem seksualnosti osobe (Orgazam je stanje potpune otvorenosti kada se ubacuju sadržaji u um. Korišćenje orgazma u programiranju i u deprogramiranju je vrlo važno.)

- genetskom manipulacijom

 

Treba naglasiti da osoba koja je programirana može da živi život i da mu uopšte ne padne na pamet da je nešto bilo izvršeno sa njim ili njom. Čak će reagovati žestoko protiv samog pomena da je programirana. To se toliko efikasno radi da mogu da prodju mnoge godine dokčovek ne primeti da nešto nije u redu sa njim. Memorija se efikasno može blokirati - ali ne i izbrisati.

 

Narkotik koji se upotrebljava ne ostaje u krvi. Da bi se um podelio koristi se tortura. Svaka se odeljena ličnost može aktivirati a da ne znaju jedno za drugo. Kosmička inteligencija koja omogućava život i koja je poznata kao Bog, prirodno deli sebe da bi se osvestila kroz diferencijaciju. Na kraju dolazi do prirodne reintegracije, do spoznaje jedinstva. Tako se i um, kao mali holografski odraz kosmičke inteligencije, deli i spaja. Kada se um podeli kroz torturu programiranja, prirodna reintegracija nije dozvoljena i ostaje stalna podela. Specifično programirani ljudi se prebacuju iz jednog tela u drugo, planski se reinkarniraju. Programiranje se prenosi iz jedne životne vremenske linije u drugu, i zbog toga se nasledjuje. Kada neko menja ličnosti može da se promeni u drugu osobu sa drugačijim ponašanjem. To se zove 'ići u alter'. Alter je druga ličnost koja preuzima telo osobe, i osoba je totalno drugačija i funkcioniše drugačije. To postane onda 'front alter', ili alter koji je spreda. Ovo je nalik na Dr. Jekyll i Mr. Hyde efekat. Kreiranje altera, koji su odvojeni delovi uma, sprovodi se kroz traumu i torturu. Šta god traumira ili teroriše osobu, to cepa njegov um. Um se prirodno deli da bi podneo pritisak. Isto tako se ponovo ujedinjuje. Blagi odraz toga vidimo u smeni i promeni raspoloženja, namera, gubitku i vraćanju sećanja itd. To se stalno dogadja. Medjutim, podela se može i na veštački način izazvati tako da delovi ne mogu da se sastave. Prvi stepen torture se radi dok je osoba još u majčinoj utrobi. To se ne radi sa svakim. Druga serija je od 2-4 godine starosti, a treća od 5-6. U nekim slučajevima gde roditelj igra ulogu u programiranju deteta, kao handler ili nadzornik, a u tom slučaju je i sam programiran, dete se uči da kad je besno na oca zbog očeve provokacije, svoj bes usmeri ka sebi, i da sebi nanese zlo. Dakle, handler je zaštićen tako da programirana osoba sebe povredjuje onda kada je blizu da prepozna ko je handler i šta se zapravo dogadja. Elektrošok se koristi na glavi, nožnim prstima, vrhovima prstiju na rukama, bradavicama, i genitalijama. Program za samouništenje se u ovakvim slučajevima takodje ugradjuje. To je program samoubistva. Kreira se bol u desnom uhu sa upotrebom igle, u isto vreme se puste zvukovi koji služe za dezorijentaciju, a pulsirajuća svetla odvedu mozak u alfa stepen za programiranje. Osoba dobija poruke da je bezvredna i da treba sebe da uništi. Posle kad dete nauči da sebi nanese bol, onda se uči da sebe poseče ukoliko se naljuti na roditelja koji potpomaže njegovo programiranje.

 

Nije svako predodredjen za specifično programiranje. To su ljudi odgovarajuće genetike i sa skrivenim sposobnostima. Otkrivaju se još u detinjstvu. To sučesto tzv. Indigo deca. Da ne bi sama otkrila svoje sposobnosti i upotrebili ih protiv Drako- Iluminatske kontrole, oni se uzimaju od roditelja milom ili silom i podvrgavaju rigoroznom programiranju tako da svojim sposobnostima služe Iluminatima. To 70 može da izgleda kao specijalno školovanje za talente, ali postoje u Americi i specijalni logori za decu koja se brutalno uništavaju ili pretvaraju u robote sa odredjenom funkcijom. Vremenom programiranje postaje deo genetike i nasledjuju ga potomci.

 

Najveći procenat programiranih je medju ljudima sa genetikom koja daje plavu kosu i plave oči, i ridju kosu sa zelenim očima, i sve njihove kombinacije. Oni su najlakši za programiranje. Ono se radi i nad ostalim ljudima, koji nemaju ovakvu genetiku, ali u manjem procentu.

 

Ljudi se programiraju za različite ciljeve a zajedničko im je da nesvesno služe interesima Drako kontroli nad ljudima. Pošto ljudi ima mnogo više od Drakoa, njihova kontrola je lakša ako se drže u neznanju i navedu da sami rade ono što je u interesu reptoida, a da misle da je to njihova volja i u interesu ljudi. Neki su zaduženi da obavljaju javne funkcije, da budu političari i da na dugi način privlače pažnju javnosti i usmeravaju javno mnjenje. Skoro svi političari u Americi i Evropi su programirani. A oni koji nisu slede iste programe iz svoje gluposti, tako što ih imiti- raju ili su kupljeni. Neki su programirani za specifične tajne poslove. Mnogi su programirani da budu deo armije programiranih ljudi u vreme kada počne završna akcija Drako kontrole koja uključuje i invaziju iz svemira. Oniće tada da deluju kao podrška na terenu, kao ’domaći izdajnici’ a sve u fanatičnom ubedjenju da su vanzemaljci dobri momci, iako liče nadjavole. (Tome naročito služi masovna indoktrinacija filmovima. Karakterističan je film ’Neprijatelju moj’ Enemy Mine, Režija: Wolfgang Petersen koji govori o prijateljstvu ljudi i Drakoa. S. Spilberg, koji radi za Iluminate, nikada nije prikazao humanoidne vanzemaljce, većuvek samo Greyse i druge Drako klonove kao dobre - iako on dobro zna da oni otimaju i ubijaju ljude, naročito decu.) Ima mnogo programiranih koji treba da budu snabdevači hranom, tj. da ubijaju i šire zlo i nasilje koji su glavna trpeza reptoida. Više hiljada ljudi su u Američkim zatvorima i mentalnim klinikama programirani da budu ovakvi snabdevači i pušteni su da ’slobodno’ deluju. Sve masovne ubice su njihove programirane sluge i proizvodi.

 

U prirodi ljudskog duha nema zla i nasilja. To mu je nametnuto. Projekt Paperclip je obavljen da se Nacistički naučnici dovedu u Ameriku. Neki od onih koji nisu hteli da saradjuju i rade za Iluminate pobegli su za Antarktik u podzemlje. Dr. Mengele je bio prebačen za Ameriku i prezivao se Dr. Green ili Gre- enberg. Tamo je napravio lepu karijeru. Dr. George Estabrook je učio medicinske profesionalce da ubace sugestije pacijentima dok rade hipnozu. Dr. Watkins je testirao na pacijentima da im se kroz hipnozu sugeriše da se ponašaju kriminalno. Dr. Ewen Cameron je igrao veliku ulogu u programiranju ljudskog uma jer njegov rad je bio prototip za Monarch programiranje.

 

Da bi se povećala nesigurnost, šire se strah i patnja koji su energetska hrana reptoida, i broj zločina izčije prolivene krvi se još sladje hrane Drako bića iz astrala. U SAD je još šezdesetih godina obavljano programiranje ljudi u klinikama za mentalno obolele da izvrše neki zločin naizgled besmislen. Tako su nastali besmisleni pokolji po školama, preduzećima i na ulicama. Time je vlada dobijala, pored eksperimenta o mogućnostima kontrole ljudi, podršku da usvoji poneki zakon kojim bi se ograničavale ljudske slobode, koje su inače samo farsa u SAD, i novac za neke 71 potrebe. Većina masovnih ubica je bilo individualno programirano, ostali su delovali pod dejstvom kolektivnog programiranja i imitacije. Nijedan nije sam i svojom voljom počinio te zločine. Nije slučajno SAD zemlja sa najvećom stopom kriminala u svetu. To je projektovano. Tu ima najviše Greysa.

 

Uvek kada neki čovek ubija, ili čini bilo kakvo zlo, iz bilo kog razloga, on je pod astralnim uticajem Drako ili energetskih entiteta koji služe Drako, a od davnine se zovu demonima. Demoni su astralni klonovi, to su energetski entiteti koji deluju na daljinu, da bi se posao bolje i brže obavio. Sama Drako bića retko deluju neposredno na čoveka. Čovek nikada ne čini zlo iz svoje prave prirode, već zato što mu je to nametnuto, nametnule su mu sile iz nižih područja astrala koje su fizičkim očima nevidljive jer pripadaju višoj dimenziji, a čije uticaje čovek doživljava kroz želje i misli kao svoju volju.

 

Ni Drako ni Iluminati nemaju nikakvih duhovnih moći jer nemaju ništa od Duha. Imaju samo silu tehnike, oružja, laži, iluzija, zavodjenja i navodjenja ljudi da nesvesni delaju onako kako njima odgovara. Sva njihova moć se zasniva na tome da ljude održavaju nesvesnim.

 

Stvaranje medijskih zvezda koje masa obožava je još jedan vid masovnog programiranja pokrenut krajem pedesetih godina prošlog veka. Grupa Bitlsi su bili centralni eksperiment tog programa, oni su to i sami znali, zato su se razišli jer su shvatili da ih niko više ne sluša na koncertima, već ih samo kao hipnotisani gledaju i vrište. To je značilo da je eksperiment uspeo i dobili su naredjenje da se razidju. Pol Makartni je dobio titulu viteza kao nagradu za dobro obavljen posao. Džon Lenon je bio buntovnik i nije nameravao da ćuti; nisu mogli da ga kontrolišu i zato su ga ubili preko precizno programiranog čoveka. Mnogi od njih, kao Elvis Prisli na primer, koji je bio i programiran I čipovan za posao koji je obavio, umiru pre vremena, često od narkotika i zbunjeni jer vide da njihovi životi uopšte nisu njihovi a nije im jasno zašto.

 

Takodje je i lansiranje modnih trendova deo dobro smišljenog programiranja. Svi novi modni trendovi su lansirani iz centara Drako moći, Rima, Pariza, Londona, Njujorka. To je sve mehanizam koji navodi ljude da imitiraju jedni druge. Kada se imitiraju u fizičkom izgledu, imitiraće se i u razmišljanju. Time se stvara i podržava kolektivizam jer se tako ljudima lakše upravlja. Individualci su oduvek imali tešku sudbinu. Jedno vreme su ih sluge Drakoa otvoreno spaljivali na lomačama. Slično modnim trendovima podložnost narkoticima, alkoholu i duvanu je takodje deo programa za masovnu kontrolu ljudi. Time oni postaju pasivni, kolektivizovani mediokriteti, i pogodni za iscrpljivanje energije jer im se svest time održava u nižim centrima.

 

Mnogi mogu da otkriju da li su oni specifične mete kontrole uma i programiranja. Zbog toga što je programiranje učinjeno s ciljem blokiranja memorije iz svesnog dela uma, za većinu ljudi predstavlja težak zadatak poredjenja i prepoznavanja njihovog sadašnjeg života, sa mogućnošću još jednog života skrivenog u tajnosti. Ipak, postoje odredjeni znakovi, koji se mogu koristiti za odgovor na jedno takvo pitanje. Imati jedan ili više takvih simptoma može biti ali i ne mora indikacija specifične kontrole uma i programiranja.

 

Mnoge osobe koje su specifično ciljane za kontrolu uma imaju genetiku koja 72 podupire to isto. Osobe s plavom ili crvenom kosom, kao i plave ili zelene oči su za programiranje najpogodnije i najlakše za kontrolu. Osobe s velikim postotkom psihičkih sposobnosti u njihovim porodicama su poželjne. Osobe u relaciji sa Iluminatskim porodicama, i u njihovom srodstvu, bez obzira koliko distancirani i udaljeni, su poželjni. Ljudi tamne kože su manje pogodni za kontrolu i manja je verovatnost daće biti ciljani. Ali, programiranje ovih ljudi takodje postoji, posebno onih potrebnih za upotpunjavanje odredjenih ciljeva i misija.

 

Neke posledice programiranja mogu biti doživotan osećaj depresije, ili želja za samoubistvom. Neki programirani ljudi generalno ne vole drečava ili blistava svetla, visoke ili žestoke zvukove, rotirajuće ventilatore, jer neke stvari ih podsećaju na proces programiranja. Ako osećaju nerealan strah od doktora, naročito zubara, to je najčešće posledica torture od programiranja. Oni koji osećaju da nemaju kontrolu nad svojim životom, često pokušavaju snažnom tiranijom da deluju na druge, naročito slabije. Opsesivno i kompulsivno ponašanje je često znak kontrole uma i programiranja. Anoreksija ili bulimija, takodje. Bilo šta što se ponavlja kontinuirano ističe programiranje. Želja za samopovredjivanjem ili nanošenjem bola sebi može biti znak. Noćno povraćanje, preznojavanje, noćne more i noćni teror. Neki programirani ljudi su programirani da ne sanjaju, da informacije duboko zasadjene u matriks uma ne bi izašle u svesno stanje. Ako se neko nikako ne seća snova, to automatski znači da je programiran um, jer to je potpuno neprirodno. Može imati 1-2 snova mesečno, jer da ih nema uopšte onda bi došlo do psihoze. Zujanje, brujanje ili bučni zvukovi dok se spava, posebno u ranim jutarnjim satima ili uveče, su pokušaji izbacivanja iz tela. Spontana vantelesna iskustva,čuti glasove, "channeling" ili kanalisanje poruka 'viših bića' siguran su znak programiranja, Ko ne može da se ugreje i oseća da ima hladne kosti, takodje. Osećaj pritiska oko glave ili na vrhu glave. Neki se okrenu ka drogi, ili alkoholu, neki uopšte ne. Iracionalni strahovi, napadi panike, paranoja, nesposobnost da se fokusira na nešto ili da se koncentriše, promene u ponašanju, agresivnost, isto mogu biti simptomi.

 

Programeri veruju da je programiranje prenosivo u genetskoj memoriji tako da svaka generacija iz iste porodice je uvećana u sposobnostima da bude programirana. Iste metode sučesto korišćene u istim porodicama, "uspešne" metode korišćene načlanu porodice verovatnoće biti korišćene i isprobane i na drugom. Ako je iko u porodici, i široj familiji meta kontrole uma, tada je velika verovatnoća i da ste vi takodje.

 

Mehaničnost je direktna posledica programiranja, specijalnog (pojedinačnog) ili opšteg (kolektivnog). Takodje i diktatorsko ponašanje prema okolini jer onaj ko je kontrolisan ima nesvesnu potrebu da kontroliše druge.

 

Klasični "alien" abdukcijski scenario, uključujući nestalo vreme, sučesto korišćeni kao maskirne memorije za prekrivanje kontrole uma i programiranja. Osećaj da si posebno odvojen od drugih, da si 'izabran' od neke 'više sile' i vanzemaljaca. Osećaj izolacije i usamljenosti sučesto rezultat, kombinovani sa podržavajućim stavom, "ne reći nikome" jer niko neće razumeti. Sposobnost lake asocijativnosti kada život postane komforan može da bude znak.

 

Zato što je većina programiranja muškarcima učinjena kroz korensku čakru, velika je raznolikost seksualnih izraza toga što se dogodilo, koji se kreću od totalne 73 seksualne disfunkcije do promiskuiteta. Problemi sa seksualnim funkcijama i identitetom programiranih muškaracačesto dolaze do izražaja. Perverzije su redovni izraz programiranja.

 

Većina programiranih ljudi su visoko inteligentni. Oni funkcionišu kao "normalni", svakodnevni ljudi, u mnogim područjima njihovih života. Njihova inteligencija kaže im da nešto nije u redu, ali ne mogu da vide prave uzroke.

 

Zašto je ljudski um uopšte podložan ovakvim manipulacijama i programiranjima?

 

Prvo,čovek ne koristi svoj um kada je manipulisan, već mu je um u velikoj meri nametnut i kontrolisan od strane reptiloidnih stanovnika nižeg astrala, demona, koji je ujedno područje nesvesnog i aktivnosti snova. To je i područje najnižih strasti i nagona pa su i oni glavno sredstvo kontrole. Otuda se požude svake vrste i perverzije predstavljaju kao ’ljudske slobode’ i ’prava’ u zapadnim “demokratijama” koje su pod njihovom kontrolom. Sve se više forsiraju seksualne slobode jer je oslobodjena seksualna energija izuzetno vredna hrana astralnim bićima. Ogroman deo uma koji koristimo nije naš, veliki deo misli u našem umu nam je nametnut i stran, a smatramo ih svojim samo zbog toga što nam dolaze iz podsvesnih područja nižeg astrala - kojim vladaju gore spomenuti astralni entiteti – i zbog toga što su nas naši programeri tako naučili. To su one misli kojima smo najviše opsednuti i za koje smo ubedjeni da su najvažnije, a koje na kraju donose samo zlo. Pa i tadačovek je toliko njima opsednut i toliko ih opravdava da ne vidi ni zlo u kome se nalazi zbog njih, veći zlo opravdava dajući mu neki verski, politički ili metafizički značaj.

 

Stoga je transcendencija uma jedini put u slobodu. Naš um je manipulisan od strane sile koja nas porobljava. Jedini način oslobadjanja je da se disciplinom, kroz meditaciju kakva je opisana u Patanjdjalijevoj jogi i ranom budizmu, um nadidje i uporište nadje učistoj svesti o Duhu koji omogućava i um i sve što postoji.

 

Drugi razlog podložnosti programiranju je u tome što je čovekova duša blizu Božanskom Duhu koji sve omogućava, a ta blizina znači i veću kreativnost i veću slobodu delovanja. To podrazumeva i veću otvorenost za sve - pa i za strane uticaje. Sloboda je mač sa dve oštrice. Ona podrazumeva i slobodu za potpadanje u ropstvo, ne samo slobodu od ropstva; slobodu za neznanje, ne samo za znanje; slobodu za patnju - područje slobodne volje kome pripada dušačovekova obuhvata apsolutno sve - i sve suprotnosti. U tome je problem. Zato su ljudi sa čistom ljudskom genetikom najpodložniji programiranjima jer su oni najbliži Duhu. To su plavi ili ridji ljudi sa plavim ili zelenim očima. Oni su u planovima Iluminata predvidjeni za programirane I čipovane robove, dok je ostalim rasama, koje je teško programirati, namenjena gora sudba.

izvor Ivan Antić odlomak

 

 

 

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak